Thursday, March 25, 2004
يك شاخه شب بو(مجموعه دوازده داستان كوتاه)-عباس صحرايي
http://www.gozargah.com/ma29.htm

با تشكر از مدير محترم سايت گذرگاه كه انتشار آن را به اطلاع اينجانب رساند
http://www.gozargah.com

همچنين كتاب ارزشمند كارنامه اسلام به قلم زنده ياد دكتر عبدالحسين زرين كوب توسط يكي از ياران گروه كتابهاي فارسي به شكل پي دي اف درآمده ودر قسمت فايل گروه قرار گرفته وآماده دانلود براي مطالعه و در صورت امكان ؛استقرار آن در سايت شما عزيزان مي باشد.
فهرست خرداد هشتادوسه(كتابهاي رايگان موجود در اينترنت(شبكه جهاني )را به دوستداران وعاشقان كتابخواني تقديم مي كنم. به اميد روزي كه ما ايرانيان هم داراي كتابخانه عظيم ورايگاني مشابه كتابخانه پروژه گوتنبرگ باشيم.

براي تماس با من مي توانيد با أي ميل زير ارتباط برقرار كنيد.
Ketab_farsi@yahoo.com
يا
farsibooks@gmail.com

توجه:تعدادي از كتابها در چند سايت مختلف وجود داشتند كه براي راحتي دسترسي به آنها آدرس همه سايت هاي مربوط به آن كتاب آورده شده است.


تاريخانجمن هاي شورايي در انقلاب مشروطيت(هما ناطق)
تاريخ ايران زمين(تاريخ ايران از دورترين دوران تا سال 628ميلادي)
تاريخ شاهنشاهي هخامنشي ـ نوشتهي ويل دورانت در تاريخ تمدن كتاب نخست فصل سيزده
ريشههاي مذاهب شيعه و خوارج و سني در جوامع قبايلي عربستان ماقبل اسلام و چگونگي شكلگيري آنها بعد از گسترش اسلام در عراق و شام
نقش ايرانيان اسيرشدهي مقيم مدينه در ترور خليفهي دوم، عمر ابن خطاب
جنبشهاي ضد فئودالي ايرانيان در اوائل خلافت عباسي
استادسيس، يوسف برم، مقنع، حمزه آذرك، بابك، مازيار

سابقهي تاريخي اسكان عشاير و قبايل عرب در خوزستان
فرزندان سبكتكين پيشاهنگان حاكميت ترك در ايران
چگونگي راه يافتن غلامان ترك به ارتش ساماني و رسيدنشان به مناصب بالاي ارتش
ريشه و تبار سلطان محمود غزنوي و پدرش سبكتكين
خزش بزرگ جماعات ترك به درون سغد و برافتادن دولت ساماني
چگونگي تشكيل سلطنت غزنوي
بازخواني گزارشهاي كشتارهاي سلطان محمود در ايران
بازخواني گزارش سوزاندن كتابخانه ها و كتابهاي ايران توسط سلطان محمود

نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران ـ خاندان صفوي ـ شيخ صفي الدين اردبيلي و تشكيل خانقاه ـ تبعيد شيخ جنيد صفوي به آناتولي و ارتباط او با تاتارهاي بكتاشيمذهب، تغيير مذهب شيخ جنيد در آناتولي، آشنائي تاتارهاي بكتاشي با آذربايجان، پيدايش شاه اسماعيل صفوي، ورود قزلباشان بكتاشي به ايران و تشكيل دولت صفوي ـ نقش قزلباشان صفوي در تمدن و فرهنگ ايراني
كلمات اميرالبلاد في ترغيب الي الجهاد-عبدالرحمن خان امير افغانستان-1886
رساله موعظه-محمد زاي گل محمد خان
نوروز وحاجي فيروز در فرهنگ ايرانيان-فرزاد جاسمي
نقش تاجيكستان در فرهنگ وتمدن ايران باستان وايران بعد از اسلام-اميرحسين خنجي
جستارهايي از تاريخ بهاييگري در ايران-عبدالله شهبازي
خاندان كوپرولو: اصلاحات ونوزايي در عثماني
علل انحطاط و فروپاشي عثماني
سر شاپور ريپورتر وكودتاي 28 مرداد 1332
معماي دكتر مظفر بقايي كرماني
«نظريه توطئه» وفقر روش شناسي در تاريخ نگاري معاصر ايران
كانون هاي استعماري؛كودتاي 1299و صعود سلطنت پهلوي
«پنهانكاري انگليسي»و اسرار دو كودتا
اقبال لاهوري؛نريمان پارسي و صعود سلطنت پهلوي
رضا شاه و محمد علي پاشا:استقرار دولت سربازخانه أي در ايران ومصر
سيماي خانوادگي خاندان چرچيل
جنگ كريمه وانحطاط روسيه: ظهور رفرميسم غرب گرايانه و جنبش پوپوليستي
يهوديان مخفي وطريقت بكتاشي :سيري در تاريخ بكتاشي گري
رازهاي پنهان صعود نازيسم
راز گسترش تمدن اسلامي در اروپا
تحقيقات واسناد تاريخي پس از انقلاب اسلامي ايران
نهضت سربداران خراسان-پتروشفسكي-كريم كشاورز
سلمان فارسي استاندار مداين-احمد صادقي اردستاني
مختصري درباره تاريخ مزدك-پرتو علوي
مختصري در باره تاريخ مزدك-پرتو علوي
ابو مسلم خراساني


شعر


شعر كلاسيكديوان اشعار ابو سعيد ابوالخير
يا
رباعيات ابو سعيد ابوالخير
ديوان اشعار اميرخسرو دهلوي
ديوان اشعار انوري
ديوان اشعار اوحدي مراغه اي
عارف نامه –ايرج ميرزا
ديوان اشعار بابا طاهر
بابا طاهر عريان
ديوان اشعار پروين اعتصامي
ديوان اشعار جامي
ديوان اشعار حافظ
حافظ(مجموعه غزل ها به روايت احمد شاملو
علاقه مندان به حافظ شيرازي همچنين مي توانند مجموعه آثار او(غزل ها-قصيده ها-قطعه ها –مثنوي ها-غزل هاي مشكوك)
را درسايت زير پيدا كنند:
www.hafez.com
يا
ديوان كامل حافظ
همچنين:
حافظ (مجموعه مثنوي
حافظ (مجموعه قطعات
يا
ديوان حافظ
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
ديوان حافظ-(كاملا فارسي با قابليت جستجو وكاربرد ساده)
مقدمه جنجال بر انگيز ديوان حافظ از شاملو
ديوان حافظ
گام به گام با رند شيراز-به كوشش حامد ق
گلستان سعدي
غزليات سعدي
ديوان اشعار خاقاني
ديوان اشعار خواجوي كرماني
ديوان اشعار خيام
رباعيات خيام (از نسخه محمد علي فروغي
ترانه هاي خيام (صادق هدايت
ترانه هاي خيام (مجموعه رباعي ها به روايت صادق هدايت-به كوشش تورج ا قوچاني
يا
رباعيات خيام
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري با مقدمه ي صادق هدايت
ديوان اشعار دقيقي
ديوان اشعار رودكي
سروده هايي براي مولا علي (ع
ديوان اشعار سعدي
ديوان اشعار سنايي غزنوي
ديوان اشعارسيف فرقاني
ديوان اشعار شبستري
متن كامل كتاب گلشن راز –شبستري
ديوان اشعار شهريار
حيدر بابايه سلام-شهريار
ديوان اشعار شيخ بهايي
ديوان اشعار صائب تبريزي
ديوان اشعار عبيد زاكاني
متن كامل كتاب موش وگربه –عبيد زاكاني
رساله دلگشا-عبيد زاكاني
ديوان اشعار عطار
ديوان اشعار فخرالدين عراقي
ديوان اشعار فرخي سيستاني
ديوان اشعار فردوسي
شاهنامه فردوسي
-شاهنامه فردوسي
شاهنامه فردوسي
ديوان اشعار فروغي بسطامي
ديوان اشعار محتشم كاشاني
ديوان اشعار مسعود سعد سلمان
ديوان اشعار ملك الشعراء بهار
ديوان اشعار منوچهري
ديوان اشعار مولوي
ديوان شمس –غزليات مولانا-(كاربرد ساده وجستجوي راحت)
مثنوي معنوي-مولوي-(كاربرد ساده وجستجوي راحت)
غزليات مولوي
ديوان اشعار ناصر خسرو
ديوان اشعار نظامي
ديوان اشعار وحشي بافقي
ديوان اشعار هاتف اصفهاني


شعر نوين


مجموعه اشعار ه. ا. سايه
مجموعه اشعار سهراب دولتخواه(به كوشش تورج ا قوچاني
سهراب سپهري-هشت كتاب (مجموعه اشعار) (به كوشش تورج ا قوچاني)
كتاب الكترونيكي اشعار سهراب (مرگ ورنگ
مرگ رنگ –سهراب سپهري
ديوان اشعار سهراب سپهري
گزيده اشعار سهراب سپهري

قو-مجموعه اشعار تورج قوچاني

احمد شاملونگراني هاي يك شاعر(احمد شاملو)

آهن ها واحساس
آهن ها واحساس
قطعنامه
قطع نامه
هواي تازه
هواي تازه
باغ آينه
باغ آينه
لحظه ها وهميشه
لحظه ها وهميشه
آيدا درآينه
آيدا درآينه
آيدا: درخت وخنجر وخاطره
آيدا:درخت وخنجر وخاطره
ابراهيم درآتش
ابراهيم درآتش
ققنوس درباران
ققنوس درباران
مرثيه هاي خاك
مرثيه هاي خاك
شكفتن درمه
شكفتن در مه
دشنه در ديس
دشنه در ديس
ترانه هاي كوچك غربت
ترانه هاي كوچك غربت
مدايح بي صله
مدايح بي صله
درآستانه
در آستانه
حديث بي قراري ماهان
كاشفان فروتن شوكران-احمد شاملو
يا
كاشفان فروتن شوكران
23(شعر)
نگراني هاي يك شاعر-احمد شاملو
مقدمه حافظ شيراز-احمد شاملو
پريا-احمد شاملو
يا
پريا-احمد شاملومجموعه اشعار محمد رضا شفيعي كدكني

1)زمزمه ها
2)شبخواني
3)از زبان برگ
4)در كوچه باغهاي نشابور
5)مثل درخت درشب باران
6)از بودن وسرودن
7)بوي جوي موليان
يا

ديوان اشعار شفيعي كدكني


مهدي اخوان ثالث
1)زمستان
2)از اين اوستا
3)آخر شاهنامه
4)اشعار اصيل از اخوانفروغ فرخزاد
اسير
يا
اسير-فروغ فرخزاد
ديوار-فروغ فرخزاد
يا
ديوار
عصيان
تولدي ديگر

يا
تولدي ديگر
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
يا
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
ديوان اشعار فروغ فرخزاد

ديوان اشعار سياوش كسرايي
مهره سرخ –سياوش كسرايي
منظومه آرش كمانگير-سياوش كسرايي
ديوان اشعار حميد مصدق
ديوان اشعار فرخ تميمي
ديوان اشعار نادر نادر پور
مجموعه اشعار نيما يوشيج به كوشش تورج ا قوچاني
مجموعه اشعار خسرو گلسرخي
ديوان اشعار ابوالفضل زرويي نصرآبادي
عقربه ها دور گردباد-(شعر)-عليرضا بهنام
كتاب هاي شعر از اديب برومند(جبهه ملي)
مثنوي اصفهان
درد آشنا
فاجعه مرداد
حاصل هستي
پيام آزادي
راز پرواز

باجه نفرين –مريم هوله
در كوچه هاي آتن-مريم هوله
نامه به/از رويا وضمائم-علي قنبري
دروغي كه مي گويم از هواي تهران كثيف تر است-فريد قدمي
فرشته ها خودكشي كردند-مهدي موسوي
رنگ(دفتر شعر)-ساسان قهرمان
سبز(دفتر شعر)-ساسان قهرمان
سروده هاي فارسي-اميرحسين خنجي
ديوان اشعار منوچهر آتشي
نامهاي بسيار(مجموعه شعر)-فيروز ناجي
زير ستاره صبح (دفتر شعر)-صمصام كشفي
از سر ديوار(دفتر شعر)-صمصام كشفي
حالا دوباره صدا(دفتر شعر)-صمصام كشفي
تحشيه بر ديوار خانگي(شعر بلند)پگاه احمدي

/ 0 نظر / 150 بازدید