Friday, May 21, 2004
كتابهاي جديد (منتشر يا معرفي شده در خرداد 1383) در اينترنت


شقايق هاي احساس(شعر)-27 سروده از عباس صحرايي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Shaghayeg.pdf

مرجع جيبي جاوا اسكريپت, ويرايش دوم, نوشتهي ديويد فلاناگان –ترجمه قاسم كياني
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/jspre2e.pdf

هفتاد ودو ملت-ميرزا آقا خان كرماني
http://golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html#heh

ص.ص.م. به فرياد ص. ص. م-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/kianaz/aadhaeesaad3.pdf

فيزيك بي فيزيك-مصاحبه با دكتر رضا منصوري-به كوشش خاطره حجازي-انتشارات انجمن فيزيك ايران
قسمت اول

http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/mfgh1.pdf

مترجم گرامي آقاي قاسم كياني گروه جديدي در ياهو افتتاح كرده است.توصيه ما اين است كه در اين گروه عضو شويد واز كتابهاي موجود در آن استفاده كنيد:
گروه آقاي قاسم كياني در ياهو
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary

قصه ي پيتر خرگوش-بئاتريكس پاتر-قاسم كياني مقدم
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/peterrabit.pdf

كيم وگنج گمشده-ينس ك.هولم-قاسم كياني
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/kim.pdf

دسيسه-ماكسول گرانت(والتر گيبسون)-قاسم كياني مقدم
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/creepingdeath.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:31 خرداد 1381

مشروطه خواهان(نمايشنامه)-محمد رضا صادقي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/MASH.KHAHAN.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:29خرداد 1383

ماشين هاملت ساز(نمايشنامه)-هاينر مولر-حسين سعد الدين
http://www.rezaghassemi.org/Heiner%20Muler.htm

مجموعه داستانهاي كوتاه -چخوف
http://shabbeesobh.150m.com/chekhov.pdf
اين كتاب به همت مسوول محترم كتابخانه مجازي داستانهاي فارسي تهيه شده است.

تغييراتي در آدرس بعضي كتابها داده شده است .ليست اين كتابها به همراه آخرين لينك مربوط در زير آورده شده است:
آقاي ص.ص.م. –عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/kianaz/aaghaeesad.pdf

توپ مرواري-صادق هدايت
http://www.freewebs.com/kianaz/toopemorvari.pdf

يكوليا وتنهايي او-تقي مدرسي
http://www.freewebs.com/kianaz/YAKOLYA.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:28خرداد 1383


فشار خون-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Hypertension.pdf

راهنماي تحصيل در هندوستان-دكتر ابراهيم حاجي زاده
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

شب خسوف-گابريل گارسيا ماركز-آزيتا
http://ir.mondediplo.com/IMG/pdf/165.pdf

ديوان اشعارليلا فرجامي
http://www.toomar.com/gpage.html.html

ديوان اشعارآرام قريب
http://www.geocities.com/aram_gh/Poems-p4.htm

روشهاي سواد آموزي در زبان فارسي(پايه اول ابتدايي)-دكتر علي اصغر كاكو جويباري
http://www.iernet.org/Home/Publications/DrJouybari1.pdf

تربيت شاهانه(تبار شناسي فلسفه تربيتي نا نوشته)-دكتر علي اصغر كاكو جويباري
http://www.iernet.org/Home/Publications/DrJouybari2.pdf

سند ومنشور اصلاح نظام آموزش وپرورش-پژوهشكده تعليم وتربيت آموزش و پرورش
http://www.iernet.org/Home/Publications/educational%20reform.pdf

مديريت مبتني بر مدرسه ؛به منزله اصلاح مدرسه-دكتر فرهاد كريمي
http://www.iernet.org/Home/Publications/School%20based%20management.pdf


دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش
جلد اول
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy1.pdf

جلد دوم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy2.pdf

جلد سوم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy3.pdf

جلد چهارم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy4.pdf

ريشه هاي توسعه نيافتگي وآموزش و پرورش ايران-احسان هوشمند
http://www.iernet.org/Home/Publications/The%20roots%20of%20undeveloped%20education.pdf

نقش آموزش وپرورش در توسعه از ديدگاه زنده ياد دكتر حسين عظيمي
http://www.iernet.org/Home/Publications/Dr%20Azimi.pdf

قضا وقضاوت از ديدگاه امام خميني(س)
http://www.iranbar.com/ph4k.php

مجموعه قوانين ومقررات وكالت ؛مشاوره حقوقي وحمايت قضايي
http://www.iranbar.com/ph5k.php

زنان بدون مردان (متن کامل رمان ) شهرنوش پارسی پور
http://www.freewebs.com/abotorab/zananebedo.pdf

از هفت تا نه ونيم-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/sorena/aaghaeesaad2.pdf

سيگار وقلب شما-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/smocking%20and%20your%20heart.pdf

چگونه كلسترول خون خود را كاهش دهيم؟-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/reducing%20your%20cholestrol.pdf

عمل جراحي پيوند قلب-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/heart%20Transplantation.pdf

سكته قلبي و توانبخشي-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/heart%20attack%20and%20rehabilitation.pdf

آنژين صدري-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Angina.pdf

نو انديشي براي هزاره نوين-ريچارد اسلاتر وهمكاران-عقيل ملكي فر، وحيد وحيدي مطلق، سيد احمد ابراهيمي
http://www.vahidthinktank.com/k24.htm

دنياي اسلام-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

چه كنيم تا بيشتر زنده بمانيم جلداول-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

از پروستات چه مي دانيم؟-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 1-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 2-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر3-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 4-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

راهنماي ادامه تحصيل در خارج
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/re.html

ريشه هاي عقب ماندگي-مرتضي محيط
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

معناي زندگي-نادر عرفاني
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

يك جلوش تا بي نهايت صفرها-دكتر علي شريعتي
http://groups.yahoo.com/group/CD-YEK/

مجموعه آثار بهايي:
كتاب ايقان-حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/KI/

كتاب اقدس(مستطاب اقدس)- حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/KA/

مجموعه آثار حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/


منتخب آيات از آثار حضرت نقطه اولي-حضرت باب
http://reference.bahai.org/fa/t/tb/SWB/

مجموعه آثار حضرت عبدالبهاء
http://reference.bahai.org/fa/t/ab/

آثار حضرت ولي امرالله
http://reference.bahai.org/fa/t/se/

دستخط ها وپيامهاي بيت العدل اعظم
http://reference.bahai.org/fa/t/uhj/

مجموعه آثار مباركه
http://reference.bahai.org/fa/t/c/

تاريخ نبيل(مطالع الانوار)
http://reference.bahai.org/fa/t/nz/DB/

انسان در آيين بهايي-دكتر علي مراد داودي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/IAB/

اتحاد واتفاق در جامعه بهايي-لجنه امور احباي ايراني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/IIJB/

اصول ديانت بهايي –داريوش وگريس شاهرخ
http://reference.bahai.org/fa/t/o/UDB/

بهاءالله شمس حقيقت-حسن موقر باليوزي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BKG/

بهاءالله وعصر جديد-ج.اي.اسلمنت
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BNE/

پيام صلح-فرزين دوستدار
http://reference.bahai.org/fa/t/o/PS/

حضرت باب-نصرت الله محمد حسيني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB/

حضرت بهاءالله-محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB2/

حضرت نقطه اولي-محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HNU/

حيات بهايي- لجنه امور احباي ايراني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB3/

حيات حضرت عبدالبهاء- محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HHAB/

ديانت بهايي آيين فراگير جهاني-ويليام هاچر ودوگلاس مارتين
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BF/

روزنه هاي اميد در آستانه قرن بيست ويكم- فرزين دوستدار
http://reference.bahai.org/fa/t/o/RU/

عهد اعلي-ابوالقاسم افغان
http://reference.bahai.org/fa/t/o/AA/

مقالات ورسائل در مباحث متنوعه-دكتر علي مراد داودي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/MRMM/

نفحات ظهور حضرت بهاءالله-اديب طاهر زاده
http://reference.bahai.org/fa/t/o/NZHB/


تزهايي درباره فويرباخ-كارل ماركس-باقرپرهام
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1845/tezhaye-feuerbach.pdf

مونولوگ پاره پاره شاعر شما (متن کامل) اکبر سردوزآمی
http://www.sardouzami.com/monolog.htm

رهنمای ساخت وبلاگ نوشته احسان مظلومی
http://www.itbuzzer.net/Files/weblogguide.zip


ده قدم اساسي بسوي رشد مسيحي
http://www.lifeagape.org/farsi/basicsteps/prayer/howtouse.htm
تاريخ معرفي در وبلاگ 19خرداد83

ويژوال بيسيك 6 در n+1 روز
http://www.ehsani.org/code/visualbasic6.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ 19خرداد83

سرطان بيضه(خايه)-مترجم:مرتضي مدني نژاد-ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Testicle's.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ:سه شنبه 19 خرداد 83

دوستان سلام
تغييراتي در آدرس كتابهاي جديد بوجود آمده است .براي آگاهي شما از اين تغييرات ’مجبور شديم ليست اين كتابها را مجددا در وبلاگ بياوريم.
كتب ترجمه شده توسط آقاي مدني نژاد در گروه ويژه أي در سايت ياهو متمركز شده اند.بديهي است براي استفاده از اين كتب بايد ابتدا در گروه عضو شويد وسپس كتابها را از آدرس ذكر شده دانلود كنيد.

مطالعه موفق با تمركز-م حورايي
http://movaffagh.blogspot.com

علائم بدن از چهل سالگي به بالا چه معني مي دهد؟جلد اول-دكتر بروس ك لوول-مرتضي مدني نژاد -ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/body%2520signals.pdf

علائم بدن از چهل سالگي به بالا چه معني مي دهد؟جلد دوم-دكتر بروس ك لوول-مرتضي مدني نژاد -ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/part%25202%2520body%2520signals.pdf

زماني كه باد بوزد(داستان جنايي)-جيمز پاترسون-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/when.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد اول
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part1.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد دوم
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part%202.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد سوم
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part%203.pdf

خاطرات مستر همفری جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی
http://www.myownflag.org/books/Mr%20Hamfer/mr_hamfer.pdf

مذهب عليه مذهب-دكتر علي شريعتي
http://www.myownflag.org/books/Shariati%20Mazhab%20Alayhe%20Mazhab/mazhab_alayhe_mazhab.pdf

بيت العدل اعظم-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/13/GahRouzaneh58_Bahaiyan2.pdf

بهاييان از زبان خودشان-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/13/GahRouzaneh58_BAHAIYAN1.pdf

سالاري قدرت در محراب تاريخ-افشين داور
http://asre-nou.net/1382/esfand/7/AzAnan-o-Inan32_Arash_.pdf

جمهوري گيلان-عبدالعلي معصومي
http://asre-nou.net/1382/bahman/22/AzAnan-o-Inan31_Jangal_.pdf

جوانه هاي تئاتر در گيلان-كريم كشاورز
http://asre-nou.net/1382/day/5/AzAnan-o-Inan10.pdf

نمايشنامه نويسان گيلان-فرامرز طالبي
قسمت اول
http://asre-nou.net/1382/day/6/AzAnan-o-Inan12-1.pdf
قسمت دوم
http://asre-nou.net/1382/day/6/AzAnan-o-Inan12-2.pdf
دو بيان( نه الزاما تاريخي):قتل عام ارمنه توسط مسلمانان"قتل عام مسلمان توسط ارامنه-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/10/GahRouzaneh56_Ghatl-eAam.pdf

شهروند در دانمارك-راهنمايى در مورد جامعه دانمارك براى شهروندان جديد
http://www.inm.dk/medborger/medborger/farsi/medborger.pdf
يا
http://www.inm.dk/medborger/medborger/farsi/index.html

نون والقلم –جلال آل احمد
http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/nvgh.zip
يا
http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/nvgh.txt

متن كامل كتابهاي الكترونيك(ديجيتال)در زمينه پزشكي

معيارهاي تعيين اولويت هاي پژوهش علوم پزشكي (گزارش نشست هيأت علمي - كاري WHO)- دكتر الهام جعفري مجرد، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_WHO_Priority_Setting.pdf

پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي و تعيين اولويت ها-دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_ENHR_Priority_Setting.pdf

روش اجرايي استاندارد براي پژوهشگران باليني-جونترا كارب وانگ، كلرپاتو-ترجمه:دكتر عليرضا فيروز، مهدي رشيقي فيروزآبادي-ويراستار:دكتر محمدرضا محمدي
http://nrcms.ir/PDF_files/books_sopci.pdf

سيماي سلامت دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=sima

تقويت ساز و كارهاي كشوري در پشتيباني از پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي-دكتر الهام جعفري مجرد، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_Support_ENHR.pdf

اين دوكتاب هم در ليست كتابها آورده شده ولي لينك آنها غير فعال است:
دستورالعمل تعيين اولويتهاي پژوهشي با استفاده از((راهبرد پژوهش در ضرورتهاي بهداشت ملي)) -دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=cohred

گزارش دهي در سازمانهاي بهداشتي درماني-دكتر سعيد آصف زاده
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=reportingحماسه ياسين-سيدمحمد انجوي نژاد
http://www.rahpouyan.com/images/hamase%20yasin.pdf

دستنوشته ها –شهيد دكتر چمران
http://www.rahpouyan.com/images/dastneveshteha.pdf

بسوی آغازی نوين - در راهی ديگر، آلترناتيو به ميکرو-سکت-هال دريپر
http://www.marxists.org/farsi/archive/draper/works/1971/aghazi-novin.pdf

وظايف پرولتاريا در انقلاب ما-لنين
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/vazayefe-poroletaria.pdf

نامه اول لنين به ماکسيم گورکی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki1.pdf

نامه دوم لنين به ماکسيم گورکی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki2.pdf

مانيفست: پيش به سوی هنر آزاد و انقلابی-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/manifest-honar.pdf

انقلاب مداوم-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1931/em/enghelabe-modavem.htm

نامه تروتسکی به شورای نویسندگان زیر درفش مارکسیسم-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1922/nameh-nevisandegan.pdf

کوششهای اوليه برای تشکيل اتحاديه های کارگری در ايران-آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/tashkile-ettehadiyeh.pdf

جنبش سنديکايی در ايران- آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/jonbeshe-sandikaii.pdf

موقعيت زن ايرانی- آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/mogheyate-zan.pdf

زن و سوسیالیسم-آگوست ببل
http://www.marxists.org/farsi/archive/bebel/works/1879/zan-socializm1.pdf

لنين و مسئله زنان-كلارا زتكين
http://www.marxists.org/farsi/archive/zetkin/works/lenin-va-masaleye-zanan.pdf

حزب انقلابی طبقه کارگر-جيمز كانن
http://www.marxists.org/farsi/archive/cannon/works/1967/hezb.pdf

قطعنامه در مورد نقش زنان کارکن-الكساندرا كولنتاي
http://www.marxists.org/farsi/history/internasional/sevom/kongreh1/ghatnamehye-zanan.pdf

تزهايی در باره اخلاق کمونيستی در روابط زناشوئی- الكساندرا كولنتاي
http://www.marxists.org/farsi/archive/kollontai/works/1921/akhlage-komonisti-zanashooyi.pdf

انتخابات و آزادی-آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/1921/entekhabat-azadi.htm

جنبش سوسياليستی- آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/vol3/jonbeshe-sosyalisti.pdf

دولت و احزاب- آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/vol7/dolat-ahzab.pdf

شکل کلاسيک رمان تاريخی- کتاب تيرنگ، بهار ١٣٥٨-گئورگ لوكاچ
http://www.marxists.org/farsi/archive/lukacs/works/1937/romane-tarikhi.pdf

جايگاه مارکسيزم در تاريخ-ارنست مندل
http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1994/jaygahe-marxizm.htm


كتاب توپ مرواري اين بار با حجم كمتر توسط مسوول كتابخانه نيلوفرانه بر روي اينترنت قرار گرفت(أي كاش دوستان سايت نيلوفرانه لطف كنند وكتابهاي در دست تهيه را اعلام نمايند زيرا همزمان اين كتاب توسط سايت گلشن نيز تهيه شده است)ضمنا مسوول محترم كتابخانه نيلوفرانه ليست تغيير يافته كتابهاي الكترونيك خود را به شرح زير اعلام نمودند:

كركره هاي كشيده چاك چاك-رنه شار (با مقدمه آلبر كامو)-فيروز ناجي
http://www.freewebs.com/abotorab/shar.pdf

سندلي كنار پنجره –عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/abotorab/sandali.pdf

شهر قصه-نمايشنامه-بيژن مفيد
http://www.freewebs.com/abotorab/shahre%20ghesseh.pdf

نامهاي بسيار(مجموعه شعر)فيروز ناجي
http://www.freewebs.com/abotorab/Nam%20haye%20besiar.pdf

يادداشتهايي درباره ادبيات
http://www.freewebs.com/abotorab/yaddasthaee%20bar%20adabiat.pdf

كدام عشق آباد-جلد اول-سيروس(قاسم)سيف
http://www.freewebs.com/abotorab/kodoom%20eshgh%20aabad1.pdf

كدام عشق آباد-جلد دوم-سيروس(قاسم)سيف
http://www.freewebs.com/abotorab/kodoom%20eshgh%20aabad2.pdf

آموزش ACTIVEX
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/activex.pdf

جغرافياي زيستي
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Joghrafi.pdf

جامعه‏شناسي توسعه
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Jamehe.pdf

نظريه سازمان و مديريت
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/NazareSazman.pdf

گزيده‏اي از سياستنامه و قابوسنامه
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/GHABOOSNAMEH.pdf

حقوق بين‏الملل عمومي و سازمانهاي بين‏الملل
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Hoghogh.pdf

مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان نوسواد
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Nosavadan.pdf

مرجع‏شناسي و روش تحقيق1
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/marjashenasi1.pdf

مجموعه مقالات آموزش از راه دور
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/maghalat.pdf

فهرست توصيفي كتابهاي دانشگاه پيام نور
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/fehrestpnu.pdf

ديوان اشعار پروين اعتصامي
http://www.cit.ics.saitama-u.ac.jp/hobbies/iran/parvin/index.html

آموزش الفبا با شعر-رودابه حمزه اي-ويكتوريا كريمي
http://www.farsinet.com/farsi/alefba/

عروسي خاله سوسكه و آقا موشه
http://www.farsinet.com/ghesseh/khaleh_sooskeh/index.html
تاريخ معرفي در وبلاگ:شنبه 9 خرداد 83

مجموعه تاليفات عالم رباني حضرت آيت الله حاج سيد محمد حسين حسيني تهراني:

الله شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/allahshenasianavin.htm

امام شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/imamshenasi.htm

معاد شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/maadshenasi.htm

رساله سير وسلوك منسوب به بحرالعلوم
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/bahrololom.htm

رساله لبٌ اللباب در سير وسلوك اولي الالباب
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/lobollobab.htm

توحيد علمي وعيني
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/towhideelmivaeynni.htm

مهر تابان
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/mehretaban.htm

روح مجٌرد
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/rohemojarrad.htm

رساله بديعه
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/badeah.htm

رساله نوين
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/novin.htm

رساله رويت هلال
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/royathelal.htm

وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام
http://www.maarefisl
/ 1 نظر / 149 بازدید
k

چرا آپ نمی کنين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟