Friday, May 21, 2004

كتابهاي جديد (منتشر يا معرفي شده در خرداد 1383) در اينترنت


شقايق هاي احساس(شعر)-27 سروده از عباس صحرايي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Shaghayeg.pdf

مرجع جيبي جاوا اسكريپت, ويرايش دوم, نوشتهي ديويد فلاناگان –ترجمه قاسم كياني
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/jspre2e.pdf

هفتاد ودو ملت-ميرزا آقا خان كرماني
http://golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html#heh

ص.ص.م. به فرياد ص. ص. م-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/kianaz/aadhaeesaad3.pdf

فيزيك بي فيزيك-مصاحبه با دكتر رضا منصوري-به كوشش خاطره حجازي-انتشارات انجمن فيزيك ايران
قسمت اول

http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/mfgh1.pdf

مترجم گرامي آقاي قاسم كياني گروه جديدي در ياهو افتتاح كرده است.توصيه ما اين است كه در اين گروه عضو شويد واز كتابهاي موجود در آن استفاده كنيد:
گروه آقاي قاسم كياني در ياهو
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary

قصه ي پيتر خرگوش-بئاتريكس پاتر-قاسم كياني مقدم
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/peterrabit.pdf

كيم وگنج گمشده-ينس ك.هولم-قاسم كياني
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/kim.pdf

دسيسه-ماكسول گرانت(والتر گيبسون)-قاسم كياني مقدم
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/creepingdeath.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:31 خرداد 1381

مشروطه خواهان(نمايشنامه)-محمد رضا صادقي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/MASH.KHAHAN.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:29خرداد 1383

ماشين هاملت ساز(نمايشنامه)-هاينر مولر-حسين سعد الدين
http://www.rezaghassemi.org/Heiner%20Muler.htm

مجموعه داستانهاي كوتاه -چخوف
http://shabbeesobh.150m.com/chekhov.pdf
اين كتاب به همت مسوول محترم كتابخانه مجازي داستانهاي فارسي تهيه شده است.

تغييراتي در آدرس بعضي كتابها داده شده است .ليست اين كتابها به همراه آخرين لينك مربوط در زير آورده شده است:
آقاي ص.ص.م. –عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/kianaz/aaghaeesad.pdf

توپ مرواري-صادق هدايت
http://www.freewebs.com/kianaz/toopemorvari.pdf

يكوليا وتنهايي او-تقي مدرسي
http://www.freewebs.com/kianaz/YAKOLYA.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:28خرداد 1383


فشار خون-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Hypertension.pdf

راهنماي تحصيل در هندوستان-دكتر ابراهيم حاجي زاده
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

شب خسوف-گابريل گارسيا ماركز-آزيتا
http://ir.mondediplo.com/IMG/pdf/165.pdf

ديوان اشعارليلا فرجامي
http://www.toomar.com/gpage.html.html

ديوان اشعارآرام قريب
http://www.geocities.com/aram_gh/Poems-p4.htm

روشهاي سواد آموزي در زبان فارسي(پايه اول ابتدايي)-دكتر علي اصغر كاكو جويباري
http://www.iernet.org/Home/Publications/DrJouybari1.pdf

تربيت شاهانه(تبار شناسي فلسفه تربيتي نا نوشته)-دكتر علي اصغر كاكو جويباري
http://www.iernet.org/Home/Publications/DrJouybari2.pdf

سند ومنشور اصلاح نظام آموزش وپرورش-پژوهشكده تعليم وتربيت آموزش و پرورش
http://www.iernet.org/Home/Publications/educational%20reform.pdf

مديريت مبتني بر مدرسه ؛به منزله اصلاح مدرسه-دكتر فرهاد كريمي
http://www.iernet.org/Home/Publications/School%20based%20management.pdf


دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش
جلد اول
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy1.pdf

جلد دوم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy2.pdf

جلد سوم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy3.pdf

جلد چهارم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy4.pdf

ريشه هاي توسعه نيافتگي وآموزش و پرورش ايران-احسان هوشمند
http://www.iernet.org/Home/Publications/The%20roots%20of%20undeveloped%20education.pdf

نقش آموزش وپرورش در توسعه از ديدگاه زنده ياد دكتر حسين عظيمي
http://www.iernet.org/Home/Publications/Dr%20Azimi.pdf

قضا وقضاوت از ديدگاه امام خميني(س)
http://www.iranbar.com/ph4k.php

مجموعه قوانين ومقررات وكالت ؛مشاوره حقوقي وحمايت قضايي
http://www.iranbar.com/ph5k.php

زنان بدون مردان (متن کامل رمان ) شهرنوش پارسی پور
http://www.freewebs.com/abotorab/zananebedo.pdf

از هفت تا نه ونيم-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/sorena/aaghaeesaad2.pdf

سيگار وقلب شما-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/smocking%20and%20your%20heart.pdf

چگونه كلسترول خون خود را كاهش دهيم؟-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/reducing%20your%20cholestrol.pdf

عمل جراحي پيوند قلب-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/heart%20Transplantation.pdf

سكته قلبي و توانبخشي-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/heart%20attack%20and%20rehabilitation.pdf

آنژين صدري-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Angina.pdf

نو انديشي براي هزاره نوين-ريچارد اسلاتر وهمكاران-عقيل ملكي فر، وحيد وحيدي مطلق، سيد احمد ابراهيمي
http://www.vahidthinktank.com/k24.htm

دنياي اسلام-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

چه كنيم تا بيشتر زنده بمانيم جلداول-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

از پروستات چه مي دانيم؟-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 1-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 2-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر3-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 4-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

راهنماي ادامه تحصيل در خارج
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/re.html

ريشه هاي عقب ماندگي-مرتضي محيط
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

معناي زندگي-نادر عرفاني
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

يك جلوش تا بي نهايت صفرها-دكتر علي شريعتي
http://groups.yahoo.com/group/CD-YEK/

مجموعه آثار بهايي:
كتاب ايقان-حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/KI/

كتاب اقدس(مستطاب اقدس)- حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/KA/

مجموعه آثار حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/


منتخب آيات از آثار حضرت نقطه اولي-حضرت باب
http://reference.bahai.org/fa/t/tb/SWB/

مجموعه آثار حضرت عبدالبهاء
http://reference.bahai.org/fa/t/ab/

آثار حضرت ولي امرالله
http://reference.bahai.org/fa/t/se/

دستخط ها وپيامهاي بيت العدل اعظم
http://reference.bahai.org/fa/t/uhj/

مجموعه آثار مباركه
http://reference.bahai.org/fa/t/c/

تاريخ نبيل(مطالع الانوار)
http://reference.bahai.org/fa/t/nz/DB/

انسان در آيين بهايي-دكتر علي مراد داودي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/IAB/

اتحاد واتفاق در جامعه بهايي-لجنه امور احباي ايراني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/IIJB/

اصول ديانت بهايي –داريوش وگريس شاهرخ
http://reference.bahai.org/fa/t/o/UDB/

بهاءالله شمس حقيقت-حسن موقر باليوزي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BKG/

بهاءالله وعصر جديد-ج.اي.اسلمنت
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BNE/

پيام صلح-فرزين دوستدار
http://reference.bahai.org/fa/t/o/PS/

حضرت باب-نصرت الله محمد حسيني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB/

حضرت بهاءالله-محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB2/

حضرت نقطه اولي-محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HNU/

حيات بهايي- لجنه امور احباي ايراني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB3/

حيات حضرت عبدالبهاء- محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HHAB/

ديانت بهايي آيين فراگير جهاني-ويليام هاچر ودوگلاس مارتين
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BF/

روزنه هاي اميد در آستانه قرن بيست ويكم- فرزين دوستدار
http://reference.bahai.org/fa/t/o/RU/

عهد اعلي-ابوالقاسم افغان
http://reference.bahai.org/fa/t/o/AA/

مقالات ورسائل در مباحث متنوعه-دكتر علي مراد داودي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/MRMM/

نفحات ظهور حضرت بهاءالله-اديب طاهر زاده
http://reference.bahai.org/fa/t/o/NZHB/


تزهايي درباره فويرباخ-كارل ماركس-باقرپرهام
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1845/tezhaye-feuerbach.pdf

مونولوگ پاره پاره شاعر شما (متن کامل) اکبر سردوزآمی
http://www.sardouzami.com/monolog.htm

رهنمای ساخت وبلاگ نوشته احسان مظلومی
http://www.itbuzzer.net/Files/weblogguide.zip


ده قدم اساسي بسوي رشد مسيحي
http://www.lifeagape.org/farsi/basicsteps/prayer/howtouse.htm
تاريخ معرفي در وبلاگ 19خرداد83

ويژوال بيسيك 6 در n+1 روز
http://www.ehsani.org/code/visualbasic6.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ 19خرداد83

سرطان بيضه(خايه)-مترجم:مرتضي مدني نژاد-ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Testicle's.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ:سه شنبه 19 خرداد 83

دوستان سلام
تغييراتي در آدرس كتابهاي جديد بوجود آمده است .براي آگاهي شما از اين تغييرات ’مجبور شديم ليست اين كتابها را مجددا در وبلاگ بياوريم.
كتب ترجمه شده توسط آقاي مدني نژاد در گروه ويژه أي در سايت ياهو متمركز شده اند.بديهي است براي استفاده از اين كتب بايد ابتدا در گروه عضو شويد وسپس كتابها را از آدرس ذكر شده دانلود كنيد.

مطالعه موفق با تمركز-م حورايي
http://movaffagh.blogspot.com

علائم بدن از چهل سالگي به بالا چه معني مي دهد؟جلد اول-دكتر بروس ك لوول-مرتضي مدني نژاد -ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/body%2520signals.pdf

علائم بدن از چهل سالگي به بالا چه معني مي دهد؟جلد دوم-دكتر بروس ك لوول-مرتضي مدني نژاد -ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/part%25202%2520body%2520signals.pdf

زماني كه باد بوزد(داستان جنايي)-جيمز پاترسون-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/when.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد اول
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part1.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد دوم
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part%202.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد سوم
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part%203.pdf

خاطرات مستر همفری جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی
http://www.myownflag.org/books/Mr%20Hamfer/mr_hamfer.pdf

مذهب عليه مذهب-دكتر علي شريعتي
http://www.myownflag.org/books/Shariati%20Mazhab%20Alayhe%20Mazhab/mazhab_alayhe_mazhab.pdf

بيت العدل اعظم-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/13/GahRouzaneh58_Bahaiyan2.pdf

بهاييان از زبان خودشان-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/13/GahRouzaneh58_BAHAIYAN1.pdf

سالاري قدرت در محراب تاريخ-افشين داور
http://asre-nou.net/1382/esfand/7/AzAnan-o-Inan32_Arash_.pdf

جمهوري گيلان-عبدالعلي معصومي
http://asre-nou.net/1382/bahman/22/AzAnan-o-Inan31_Jangal_.pdf

جوانه هاي تئاتر در گيلان-كريم كشاورز
http://asre-nou.net/1382/day/5/AzAnan-o-Inan10.pdf

نمايشنامه نويسان گيلان-فرامرز طالبي
قسمت اول
http://asre-nou.net/1382/day/6/AzAnan-o-Inan12-1.pdf
قسمت دوم
http://asre-nou.net/1382/day/6/AzAnan-o-Inan12-2.pdf
دو بيان( نه الزاما تاريخي):قتل عام ارمنه توسط مسلمانان"قتل عام مسلمان توسط ارامنه-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/10/GahRouzaneh56_Ghatl-eAam.pdf

شهروند در دانمارك-راهنمايى در مورد جامعه دانمارك براى شهروندان جديد
http://www.inm.dk/medborger/medborger/farsi/medborger.pdf
يا
http://www.inm.dk/medborger/medborger/farsi/index.html

نون والقلم –جلال آل احمد
http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/nvgh.zip
يا
http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/nvgh.txt

متن كامل كتابهاي الكترونيك(ديجيتال)در زمينه پزشكي

معيارهاي تعيين اولويت هاي پژوهش علوم پزشكي (گزارش نشست هيأت علمي - كاري WHO)- دكتر الهام جعفري مجرد، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_WHO_Priority_Setting.pdf

پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي و تعيين اولويت ها-دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_ENHR_Priority_Setting.pdf

روش اجرايي استاندارد براي پژوهشگران باليني-جونترا كارب وانگ، كلرپاتو-ترجمه:دكتر عليرضا فيروز، مهدي رشيقي فيروزآبادي-ويراستار:دكتر محمدرضا محمدي
http://nrcms.ir/PDF_files/books_sopci.pdf

سيماي سلامت دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=sima

تقويت ساز و كارهاي كشوري در پشتيباني از پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي-دكتر الهام جعفري مجرد، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_Support_ENHR.pdf

اين دوكتاب هم در ليست كتابها آورده شده ولي لينك آنها غير فعال است:
دستورالعمل تعيين اولويتهاي پژوهشي با استفاده از((راهبرد پژوهش در ضرورتهاي بهداشت ملي)) -دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=cohred

گزارش دهي در سازمانهاي بهداشتي درماني-دكتر سعيد آصف زاده
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=reportingحماسه ياسين-سيدمحمد انجوي نژاد
http://www.rahpouyan.com/images/hamase%20yasin.pdf

دستنوشته ها –شهيد دكتر چمران
http://www.rahpouyan.com/images/dastneveshteha.pdf

بسوی آغازی نوين - در راهی ديگر، آلترناتيو به ميکرو-سکت-هال دريپر
http://www.marxists.org/farsi/archive/draper/works/1971/aghazi-novin.pdf

وظايف پرولتاريا در انقلاب ما-لنين
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/vazayefe-poroletaria.pdf

نامه اول لنين به ماکسيم گورکی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki1.pdf

نامه دوم لنين به ماکسيم گورکی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki2.pdf

مانيفست: پيش به سوی هنر آزاد و انقلابی-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/manifest-honar.pdf

انقلاب مداوم-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1931/em/enghelabe-modavem.htm

نامه تروتسکی به شورای نویسندگان زیر درفش مارکسیسم-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1922/nameh-nevisandegan.pdf

کوششهای اوليه برای تشکيل اتحاديه های کارگری در ايران-آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/tashkile-ettehadiyeh.pdf

جنبش سنديکايی در ايران- آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/jonbeshe-sandikaii.pdf

موقعيت زن ايرانی- آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/mogheyate-zan.pdf

زن و سوسیالیسم-آگوست ببل
http://www.marxists.org/farsi/archive/bebel/works/1879/zan-socializm1.pdf

لنين و مسئله زنان-كلارا زتكين
http://www.marxists.org/farsi/archive/zetkin/works/lenin-va-masaleye-zanan.pdf

حزب انقلابی طبقه کارگر-جيمز كانن
http://www.marxists.org/farsi/archive/cannon/works/1967/hezb.pdf

قطعنامه در مورد نقش زنان کارکن-الكساندرا كولنتاي
http://www.marxists.org/farsi/history/internasional/sevom/kongreh1/ghatnamehye-zanan.pdf

تزهايی در باره اخلاق کمونيستی در روابط زناشوئی- الكساندرا كولنتاي
http://www.marxists.org/farsi/archive/kollontai/works/1921/akhlage-komonisti-zanashooyi.pdf

انتخابات و آزادی-آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/1921/entekhabat-azadi.htm

جنبش سوسياليستی- آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/vol3/jonbeshe-sosyalisti.pdf

دولت و احزاب- آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/vol7/dolat-ahzab.pdf

شکل کلاسيک رمان تاريخی- کتاب تيرنگ، بهار ١٣٥٨-گئورگ لوكاچ
http://www.marxists.org/farsi/archive/lukacs/works/1937/romane-tarikhi.pdf

جايگاه مارکسيزم در تاريخ-ارنست مندل
http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1994/jaygahe-marxizm.htm


كتاب توپ مرواري اين بار با حجم كمتر توسط مسوول كتابخانه نيلوفرانه بر روي اينترنت قرار گرفت(أي كاش دوستان سايت نيلوفرانه لطف كنند وكتابهاي در دست تهيه را اعلام نمايند زيرا همزمان اين كتاب توسط سايت گلشن نيز تهيه شده است)ضمنا مسوول محترم كتابخانه نيلوفرانه ليست تغيير يافته كتابهاي الكترونيك خود را به شرح زير اعلام نمودند:

كركره هاي كشيده چاك چاك-رنه شار (با مقدمه آلبر كامو)-فيروز ناجي
http://www.freewebs.com/abotorab/shar.pdf

سندلي كنار پنجره –عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/abotorab/sandali.pdf

شهر قصه-نمايشنامه-بيژن مفيد
http://www.freewebs.com/abotorab/shahre%20ghesseh.pdf

نامهاي بسيار(مجموعه شعر)فيروز ناجي
http://www.freewebs.com/abotorab/Nam%20haye%20besiar.pdf

يادداشتهايي درباره ادبيات
http://www.freewebs.com/abotorab/yaddasthaee%20bar%20adabiat.pdf

كدام عشق آباد-جلد اول-سيروس(قاسم)سيف
http://www.freewebs.com/abotorab/kodoom%20eshgh%20aabad1.pdf

كدام عشق آباد-جلد دوم-سيروس(قاسم)سيف
http://www.freewebs.com/abotorab/kodoom%20eshgh%20aabad2.pdf

آموزش ACTIVEX
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/activex.pdf

جغرافياي زيستي
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Joghrafi.pdf

جامعه‏شناسي توسعه
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Jamehe.pdf

نظريه سازمان و مديريت
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/NazareSazman.pdf

گزيده‏اي از سياستنامه و قابوسنامه
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/GHABOOSNAMEH.pdf

حقوق بين‏الملل عمومي و سازمانهاي بين‏الملل
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Hoghogh.pdf

مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان نوسواد
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Nosavadan.pdf

مرجع‏شناسي و روش تحقيق1
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/marjashenasi1.pdf

مجموعه مقالات آموزش از راه دور
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/maghalat.pdf

فهرست توصيفي كتابهاي دانشگاه پيام نور
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/fehrestpnu.pdf

ديوان اشعار پروين اعتصامي
http://www.cit.ics.saitama-u.ac.jp/hobbies/iran/parvin/index.html

آموزش الفبا با شعر-رودابه حمزه اي-ويكتوريا كريمي
http://www.farsinet.com/farsi/alefba/

عروسي خاله سوسكه و آقا موشه
http://www.farsinet.com/ghesseh/khaleh_sooskeh/index.html
تاريخ معرفي در وبلاگ:شنبه 9 خرداد 83

مجموعه تاليفات عالم رباني حضرت آيت الله حاج سيد محمد حسين حسيني تهراني:

الله شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/allahshenasianavin.htm

امام شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/imamshenasi.htm

معاد شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/maadshenasi.htm

رساله سير وسلوك منسوب به بحرالعلوم
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/bahrololom.htm

رساله لبٌ اللباب در سير وسلوك اولي الالباب
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/lobollobab.htm

توحيد علمي وعيني
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/towhideelmivaeynni.htm

مهر تابان
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/mehretaban.htm

روح مجٌرد
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/rohemojarrad.htm

رساله بديعه
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/badeah.htm

رساله نوين
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/novin.htm

رساله رويت هلال
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/royathelal.htm

وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/vazifa.htm

ولايت فقيه در حكومت اسلام
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/velayatfaghih.htm

نور ملكوت قرآن
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/nooremalakout.htm

نگرشي بر مقاله قبض وبسط تئوريك شريعت
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/negaresh.htm

كاهش جمعيت ضربه اي سهمگين بر پيكر مسلمين
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/nekaheyya.htm

لمعات الحسين
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/lamaat.htm

هديه غديريه:دونامه سياه وسپيد
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/qadireyya.htm

شكست روس-محمد يوسف
http://www.sovietsdefeatinafghanistan.com/beartrap/persian/index.htm

خاموش مجاهد-محمد يوسف
http://www.sovietsdefeatinafghanistan.com/silentsoldier/farsi/index.htm

قانون اساسي افغانستان(زمان محمد ظاهر شاه 1343)
http://www.sharemation.com/jmpopal/Qanun%20Asasi%201343.zip

قانون اساسي جديد افغانستان (متن كامل )مصوب 1382
http://ariaye.com/dari/qanoonasasi/1382Constitution_6.pdf

توپ مرواريد-صادق هدايت
http://golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html#te

آموزش مفاهيم پايه در كامپيوتر
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/mafahimpaye.pdf

آموزش ويندوز 98
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/win98.pdf

آموزش كامل فتو شاپ
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/photoshop.pdf

اين اطلاعات توسط مسوول كتابخانه علوم رايانه در اختيار وبلاگ گذاشته شده است.

تاريخ معرفي در وبلاگ :پنجم خرداد 1383

راز داوينچي-دن براون-حسين شهر ابي سميه گنجي
http://www.haftom.org/bks/TDVC.pdf

رساله دلگشا-عبيد زاكاني
http://www.kalkade.com/divan/divaneh_sheykhona.rar

عارف نامه –ايرج ميرزا
http://www.kalkade.com/divan/aref_nameh.rar

جستارهايي از تاريخ بهاييگري در ايران-عبدالله شهبازي
http://www.shahbazi.org/Articles/Bahaism.pdf

خاندان كوپرولو: اصلاحات ونوزايي در عثماني
http://www.shahbazi.org/Articles/OttomanReform.pdf

علل انحطاط و فروپاشي عثماني
http://www.shahbazi.org/Articles/OttomanFall.pdf

سر شاپور ريپورتر وكودتاي 28 مرداد 1332
http://www.shahbazi.org/Articles/Reporter.pdf

معماي دكتر مظفر بقايي كرماني
http://www.shahbazi.org/Articles/Baghai.pdf

«نظريه توطئه» وفقر روش شناسي در تاريخ نگاري معاصر ايران
http://www.shahbazi.org/Articles/Conspiracy.pdf

كانون هاي استعماري؛كودتاي 1299و صعود سلطنت پهلويhttp://www.shahbazi.org/Articles/Coup.pdf

«پنهانكاري انگليسي»و اسرار دو كودتا
http://www.shahbazi.org/Articles/Secrets.pdf

اقبال لاهوري؛نريمان پارسي و صعود سلطنت پهلوي
http://www.shahbazi.org/Articles/Iqbal.pdf

رضا شاه و محمد علي پاشا:استقرار دولت سربازخانه أي در ايران ومصر
http://www.shahbazi.org/Articles/Rezashah.pdf

سيماي خانوادگي خاندان چرچيل
http://www.shahbazi.org/Articles/Churchill.pdf

جنگ كريمه وانحطاط روسيه: ظهور رفرميسم غرب گرايانه و جنبش پوپوليستي
http://www.shahbazi.org/Articles/Crimea.pdf

يهوديان مخفي وطريقت بكتاشي :سيري در تاريخ بكتاشي گري
http://www.shahbazi.org/Articles/Baktashism.pdf

رازهاي پنهان صعود نازيسم
http://www.shahbazi.org/Articles/Nazism.pdf

راز گسترش تمدن اسلامي در اروپا
http://www.shahbazi.org/Articles/Islam.pdf

تحقيقات واسناد تاريخي پس از انقلاب اسلامي ايران
http://www.shahbazi.org/Articles/Document.pdf

نهضت سربداران خراسان-پتروشفسكي-كريم كشاورز
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

در سفر-مهشيد اميرشاهي
http://www.amirshahi.org/dar%20safar.htm

درحضر-مهشيد اميرشاهي
http://www.amirshahi.org/dar%20hazar.htm

سندلي كنار پنجره-نعلبنديان
http://www.freewebs.com/niloofaraneh/sandali.pdf

عده زيادي از بازديد كنندگان در نامه هاي خود اين سوال را مطرح كرده
اند كه چه كتابي داراي حق كپي رايت است.

قانون كشوري حق مولف ومصنف مي گويد تا 30 سال پس از مرگ حق چاپ مختص
بازماندگان است وپس از آن كتاب مذكور فاقد حق چاپ مي شود.اما متاسفانه از آنجايي كه ايران پيمان كپي رايت جهاني را امضا نكرده است، تمام كتابهاي فارسي منتشر شده در داخل كشور فاقد كپي رايت بين المللي هستند .اين بدان معني است كه مطابق قوانين موجود در اينترنت اگر كسي كتابي را كه همين امروز در داخل كشور چاپ شده است از طريق سايتي كه در داخل كشور نيست بر روي اينترنت بگذارد نمي توان به هيچ وجه اورا تحت تعقيب قانوني وبين المللي قرار داد (با يك توضيح وآن هم اين كه در سايت خود اعلام نمايد كه دانلود ومطالعه اين كتاب توسط افراد داخل ايران ممنوع است ).
اين توضيح در واقع پاسخ مختصر ومفيدي بود به سوالي كه شايد در ذهن خيلي از شما وجود داشت.حالا ببينيد كه در اين روزگار تيراژ سه هزار براي هر كتاب چه حق وحقوقي هم براي نويسندگان مي ماند !وشايد به همين خاطر است كه نويسنده امروز ايران قيد پول را زده و بدون چشمداشت مادي به كالاي فرهنگي خود ( در شرايطي كه نويسندگان ديگر زبانها از راه چاپ كتاب خود به ثروتهاي افسانه اي دست پيدا مي كنند) اثر خود را به رايگان در اختيار سايتهاي اينترنتي مي گذارد تا حداقل حرف خود را به گوش ديگران برساند.
اميدواريم طرح الحاق ايران به پيمان جهاني كپي رايت هر چه زودتر به امضا برسد !.
فعلا تا آن موقع ما در اين وبلاگ قانون خود را اجرا مي كنيم يعني اثري را معرفي خواهيم كرد كه يا نويسنده آن مرده باشد يا كتاب مجوز چاپ در داخل كشور نداشته باشديا نويسنده آن معلوم نباشد ويا آنقدر آن اثر قبلا معرفي شده است كه معرفي آن توسط ما زشت ننمايد ومسووليتي را متوجه ما نكند.
پيروز باشيد

تاريخ ارسال:2/30صبح جمعه 15 خرداد 1383


داستان و نمايشنامه

صادق هدايت

بوف كور –صادق هدايت
يا
بوف كور (متن كامل وبدون سانسور)-صادق هدايت
يا
بوف كور –صادق هدايت
به كوشش جواد صفري
حاجي آقا-صادق هدايت
افسانه آفرينش-صادق هدايت
توپ مرواريد-صادق هدايت

مجموعه((سايه روشن))شامل داستانهاي زير وآدرس جداگانه هركدام :
س گ ل ل
زني كه مردش را گم كرد
عروسك پشت پرده
-آفرينگان
شبهاي ورامين
آخرين لبخند(متن داستان وجود ندارد)
پدران آدم

مجموعه سگ ولگرد شامل داستانهاي زير و آدرس جداگانه هر داستان
سگ ولگرد
دون ژوان كرج
بن بست
كاتيا
تخت ابو نصر
تجلي
تاريك خانه
ميهن پرست

مجموعه زنده به گور شامل داستانهاي زير و آدرس جدا گانه هر داستان
زنده به گور
حاجي مراد
اسير فرانسوي
داود گوژ پشت
مادلن
آتش پرست
آبجي خانم
مرده خورها
آب زندگي

مجموعه سه قطره خون شامل داستانهاي زير وآدرس جداگانه هر داستان
سه قطره خون
گرداب
داش آكل
آينه شكسته
طلب آمرزش
لاله
صورتكها
چنگال
مردي كه نفسش را كشت
محلل
گجسته دژ

بوف كور-صادق هدايت
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
متن كامل وبدون سانسور بوف كور :نويسندگان ديگر

هدف ادبيات-ماكسيم گوركي
يا
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab318/p001.html
شب ميلاد-ماكسيم گوركي
اگر سايت را نمي توانيد باز كنيد به اين آدرس ميل بزنيد:
ketab@golshan.com
وكتاب رادرخواست كنيد

بيتا(داستاني واقعي از حميد مقيمي
قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:

بهرام بيضايي
مرگ يزد گرد (نمايشنامه وفيلمنامه از بهرام بيضايي
يا
مرگ يزد گرد-بهرام بيضايي
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/105.html
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/104.html
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/103.html
يا
مرگ يزدگرد-بهرام بيضايي
نمايشنامه سنمار–بهرام بيضايي
فدريكو گارسيا لوركا
ماجراي عشقي دون پرلن پلن با بليزه در باغچه اش –فدريكو گارسيا لوركا
وهم –فدريكو گارسيا لوركا (نمايشنامه كوتاه
محسن مخملباف
نوبت عاشقي –محسن مخملباف
بودا در افغانستان تخريب نشد؛از شرم فرو ريخت (محسن مخملباف)

سلوكان –(فيلمنامه –سياوش سارويي
داستان امير ارسلان نامدار
خاطرات يك اسب-يارعلي پورمقدم

احمد شاملو
خانه ي برناردا آلبا-ترجمه احمد شاملو
ترجمه هاي احمد شاملو از لوركا
يرما-ترجمه احمد شاملو
دست به دست –ويكتورآلبا –ترجمه احمد شاملو
مقدمه جنجال بر انگيز ديوان حافظ از شاملو
چند داستان كوتاه از آنتوان چخوف-ترجمه احمد شاملو-ايرج كابلي
مجموعه داستانهاي چخوف


جلال آل احمد

داستانهاي زنان
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
مدير مدرسه
به شكل تكست
به شكل زيپ شده

سه تار –جلال آل احمد
سه تار –جلال آل احمد
سنگي بر گوري-جلال آل احمد
نفرين زمين-جلال آل احمد
اورازان –جلال آل احمد
زندگي نامه جلال
جشن فرخنده-جلال آل احمد
ديد وبازديد عيد –جلال آل احمد
زن زيادي-جلال آل احمد

چشم در برابر چشم ـ غلامحسين ساعدی
گدا-غلامحسين ساعدي
عزاداران بيل-غلامحسين ساعدي

فريدون سه پسر داشت –رماني از عباس معروفي
فريدون سه پسر داشت-عباس معروفي

در ولايت هوا –رماني از هوشنگ گلشيري
كريستين وكيد-هوشنگ گلشيري
شاه سياه پوشان-هوشنگ گلشيري
شاه سياه پوشان-هوشنگ گلشيري

قابله ي سرزمين من –رضا براهني
آهستگي-ميلان كوندرا-ترجمه دريا نيامي(متن كامل وبدون سانسور)
يا
آهستگي-ميلان كوندرا-ترجمه دريا نيامي
خاطرات يك استاد-آنتوان چخوف
باغ آلبالو-آنتوان چخوف
داستانهاي چخوف-آنتوان چخوف-سروژاستپانيان
چند داستان كوتاه از آنتوان چخوف-ترجمه احمد شاملو-ايرج كابلي

رابعه به روايتي ديگر(نمايشنامه)-عطا گيلاني
روياهاي آبي زنان خاكستري –نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
سه نظر درباره يك مرگ –نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
سرزمين هيچكس -نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
بازي آخر-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
مرجان ؛ماني وچند مشكل كوچك-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
بانو در شهرآينه-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)

رييس جمهور ما (هنر پيشه دغل ودوستانش )اثر فيليپ راث-ترجمه افشين رضا پور
مرگ-نمايشنامه –وودي آلن-بهروز توراني
جوخه-فيلمنامه-اليور استون-بهروز توراني
تخت شماره 29-گي دو موپاسان
پيك نيك در ييلاق-گي دو موپاسان
اولين برف-گي دو موپاسان
جهيزيه-گي دو موپاسان
داستانهايي از بارش مهر ومرگ(متن كامل نمايشنامه)-عباس نعلبنديان
آقاي ص .ص.م –عباس نعلبنديان
سندلي كنار پنجره-نعلبنديان
تاملي بر تنهايي-حسين نوش آذر

اشكها وخشم ها-مجيد م
لحظه درنگ-مجيد م
كارل ماركس در نيويورك(نمايشنامه)-هوارد زين
اتفاق آنطور كه نوشته مي شود مي افتد(متن كامل رمان)-ايرج رحماني
به بچه ها نگفتيم(رمان)-ساسان قهرمان
كريم شيره أي وناصرالدين شاه(نمايش در دو پرده)-عطا گيلاني
مرگ مونتسرا به ياد محمد علي جعفري-فرزاد جاسمي
كافه رنسانس (رمان)–ساسان قهرمان
گسل(رمان) –ساسان قهرمان
مجموعه داستانهاي كوتاه ومتون عاطفي –تنظيم از داتيس خواجه ئيان
در سفر-مهشيد اميرشاهي
درحضر-مهشيد اميرشاهي

كدام عشق آباد-قسمت اول-سيروس(قاسم)سيف
كدام عشق آباد-قسمت دوم -سيروس(قاسم)سيف
كدام عشق آباد-قسمت سوم -سيروس(قاسم)سيف
سفرنامه ناصرخسرو
كليله ودمنه
هفت خوان رستم –عباس احمدي
صداي ميرا-سعيد سلطانپور
گيله مرد-بزرگ علوي
يا
گيله مرد-بزرگ علوي
گام به گام با رند شيراز
پنجابه-احسان طبري
سرگذشت مرد خسيس-ميرزا فتحعلي آخوندزاده
ورجاوند بنياد-احمد كسروي
زندگاني من-احمد كسروي
شينما-علي عبدالرضايي و افشين شاهرودي
سرگذشت مرد خسيس (نمايشنامه قديمي)-ميرزا فتحعلي آخوندزاده
توپ لاستيكي(نمايش نو)-صادق چوبك
گيله مرد-بزرگ علوي
فارسي شكر است-محمد علي جمالزاده
لكه ها –زويا پيرزاد
چكمه-هوشنگ مرادي كرماني
اناربانو و پسرهايش-گلي ترقي
اسامه:يك بديهه نويسي(متن كامل رمان)-ايرج رحماني
چاه بابل –متن كامل رمان –رضا قاسمي
پنجابه-احسان طبري
يك شاخه شب بو(مجموعه دوازده داستان كوتاه)-عباس صحرايي
اسطوره ي فلسفه در ميان ما(بازديدي از احمد فرديد ونظريه غرب زدگي)-داريوش آشوري


داستانهاي علمي
سايلنزيا-آلن نلسون-ترجمه فرانك محمد پور
به كابوس استاندارد خوش آمديد-رابرت شكلي-ترجمه مهرداد تويسركاني
تماس شبانه به خرج مقصد-ري بردبري-ترجمه حسين شهرابي
راز داوينچي-دن براون-حسين شهر ابي سميه گنجي
راز داوينچي-دن براون-حسين شهرابي و سميه گنجي
پيامي كه انسانهاي كرات ديگر به من دادند-رايل –كلود وريلهون

آموزشي

آموزش كامپيوتر


آموزش كامپيوتر وويندوز-خانم تيموري
مجموعه مقاله هاي راهنماي برنامه نويسان
تحليل
طراحي
پياده سازي
SQLمجموعه آموزش
1
2
3
مجموعه كامل از مثالهاي برنامه نويسي در دلفي 7
نكته هاي طلايي اينترنت (سطح مقدماتي
سايت خود را به مركز درآمد تبديل كنيد
چگونه وب سايت خودرا بهتر كنيم
كسب وكار بربال انديشه (نوشته بيل گيتس –بخش چهارم
چگونه رايانامه رايگان در ياهو بسازيم
پروتكل MOSدرتحريريه هاي خبر
آغاز كار با مجموعه IE
كتاب الكترونيك
ده نكته مهم كه مديران براي نوشتن وارسال رايانامه بدان نيازمندند
كتابچه آموزش نقشه كشي با كامپيوتر
DLL نحوه نوشتن در دلفي
SQLراهنماي سريع
آموزش پاسكال
و پاسكال براي يادگيريC مقايسه
راهنماي برنامه نويسان
Mathematica4راهنماي استفاده از نرم افزار رياضي
آموزش مفاهيم پايه در كامپيوتر
آموزش ويندوز 98
آموزش كامل فتو شاپ
معرفي PHP-مهدي عليدوست
نكته ها وحقه هاي جستجوگري در اينترنت
آموزش كامل اچ تي ام ال
اينترنت از آغاز تا كنون-فرامرز كوثري
كالبد شكافي ويروسها –ويروس مجيد
يك يا دو هزار ويك-راهنماي بهبود رتبه سايت در موتورهاي جستجو

آموزش زبان

آموزش زبان ودبيره پارسي براي كودكان ونوآموزان
آموزش زبان پارسي براي مسافران

كتاب Basic Persian For The Whole World:

آموزش –كتابداري

دانش ايران در سطح بينالمللي سال 2000
دانش ايران در سطح بينالمللي سال 1999
دوركاري(Teleworking)
مباني اصطلاحشناسي
تبحر در فناوري اطلاعات
عوامل موفقيت همكاري
نشر الكترونيكي
بخش پوستر در كنفرانسها
اشتراك منابع و همكارب بين كتابخانه ها
مديريت مجموعههاي فيلم و ويديو. تأليف: كريس ويلكي؛ ترجمه: ليلا مرتضايي
ارزشيابي خدمات كتابداري و اطلاع رساني. تأليف: جان كرافورد؛ ترجمه: مهوش معترف. ويراستار: علی حسين قاسمی
دوركاري براي كتابداران و اطلاعرسانان. مونيکا بليک؛ ترجمه: نادر نقشينه،
مديريت خودكارسازي كتابخانهها. نويسنده: رابين تي. هاربور. مترجم : مريم نظري. ويراستار: ايرج تبريزي
چهل و هشتمين كنگره فيد (گزيده مقالات) . زير نظر: دكتر حسين غريبي. به همت: ملوكالسادات بهشتي. ويراستار: عليحسين قاسمي.
انتخاب منابع اطلاعاتي. نوشته: جيل لامبرت مترجم: مهري صديقي. ويراستار: علي حسين قاسمي
برنامهريزي مقابله با حوادث در كتابخانهها ومراكز خدمات اطلاعرساني. نويسنده: جان آشمن. مترجم : مريم خسروي
برنامه ريزي استراتژيك براي خدمات كتابخانه اي و اطلاعاتي. نويسنده: شيلا كورال. مترجم :مجيد اميدوار
تهيه راهنما براي خدمات كتابداري و اطلاعرساني. نويسنده: سيلويا پ. وب. مترجم :مريم خسروي
تبليغ كارآمد سايت وب. نويسنده: مارك كر. مترجم : نادر نقشينه
مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
نيازسنجي اطلاعات. تأليف: محمود بابائي
طرح بررسي تطبيقي تحصيلات تكميلي علوم كتابداري و اطلاع رساني در چند كشورهاي: انگلستان، آمريكا، هند و ايران تأليف: ليلا مرتضايي
آمار طرح غديرعضويت فراگير کتابخانهها. تأليف: حميده بيرامی و سيروس عليدوستی
راهنماي تصحيح متون(متن كامل)-جويا جهانبخش

آموزش –متفرقه

چگونه دكترا بگيريم
چگونه مي توانيد دكترا بگيريد
نگرشي بر چالشهاي مديران سازمانها در قرن بيست ويكم
راهبردهاي رفع موانع سرمايه گذاري وتوسعه بخش خصوصي
كتاب قانون صادرات و واردات
كتاب زرد تجارت ايران
نكاتي در مورد بعد از زلزله
كتاب نكته هاي كوچك زندگي-اچ جكسون براون-زهره زاهدي-جلد اول-
نكته هاي كوچك زندگي جلد دوم-اچ جكسون براون-شبنم خوشبخت
عبور از حلقه آتش-رضا قاسمي
انگلستان (مجموعه دانسته ها ومطالب وبلاگ )- تنظيم از داتيس خواجه ئيان
چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد
25تمرين جهت بهبود تكنيكهاي نواختن گيتار-ماتئو كاركاسي
مراقبه هايي براي افرادي كه خيلي مشغول هستند-اوشو
خلاصه تئوري حسابداري جلد اول - دكتر شباهنگ
مجموعه ضرب المثل هاي فارسي
سوال وجوابهاي مسايل جنسي-سه كاف
مجموعه كامل سوال وجوابهاي مسايل جنسي در چهار جلد-برگرفته از سايت سكاف
نظري به مباني طراحي-شهوند يوسفي زاده
ديدگاه شرق به معماري-ناصر عراقي
مباني نظري تاريخ نگاري انتقادي معماري-كامران افشار نادري


كودكانداستان كودكان ونوجوانان

پنج بچه خوك
رابين هود
كارل كوچولو
در باره خرگوشها
چهل قصه
كره دريايي
چهل گيس
ماهي سياه كوچولو(صمد بهرنگي
يا
ماهي سياه كوچولو
يا
ماهي سياه كوچولو (صمد بهرنگي


شازده كوچولو(انتوان دو سن تگزوپري-ترجمه احمد شاملو

قصه مردي كه لب نداشت(براي كودكان –مصور
هركاري راهي دارد
حسن كچل والاغ پرنده
پيشي جيلينگ جيلينگ
راهي كه مي ماند
افسانه اژدها وآب
بابا برفي
كتاب من
شير مغرور
افسانه درخت خرما و بزي
درآسمان خانه
رستم وديو سفيد
كتابهاي كودكان
كيميا(نفت)
هزارپا غوله
كي از همه قويتره؟
دو دوست
كفشدوزك ودوستانش
جوجه كوچولو
سه قدم دورتر شد از مادر
بره آواز خوان
بادبادك بازي
خر وگاو
فينگيلي وجينگيلي
بهترين باباي دنيا
سلام يادتون نره
سه بچه خوك
مهمانهاي ناخوانده
گربه وروباه
گرگ والاغ
صلح حيوانات
سه ماهي
كلاغ وروباه
كدو قلقله زن
مسواك موش موشك
دختر كوچولو وسايه اش
رستم ؛پهلواني از سيستان-مصطفي رحمان دوست
نردبان هزار پله –فريبا كلهر
بابا علي سينا
دخترك كبريت فروش
پسرك ورنگين كمان-فريبا كلهر
قصه يك سياره قشنگ
ديو واژدها
او بامن مهربان بود-مريم شاكر
خرسي كه خرس نبود ـ فرانك تاش لين ، رويا مظفري
مرد دانش و اخلاق ـ پرويز اميني
يك تخم مرغ عجيب و غريب ـ مصطفي رحماندوست
آقاي هندوانه ـ فريبا كلهر
فوتباليست جادوگر ـ آنتوني براون
خاك گرانبها ـ فليپ شرلوك
تنهائي يك كلاغ براق ـ فروزنده خداجو
خاطرات يك گربه قاتل ـ آن فاين
روباه و صابون و كلاغ ـ فرهاد حسن زاده
سياره اي براي گابي ـ راضيه شعباني
چه كيفي بهتر است ؟ ـ عفت زحمت كش
قطاري كه از تاريكي مي ترسيد ـ محمدرضا شمس
پسركي كه ماه را خورد
زنداني مو سياه ده ساله ـ فريبا كلهر
عروسي ـ فرزانه خداجو
بابا تاريكي ـ محمدحسين محمدي
اتوبوسي كه تا باغ بهشت رفت ـفريبا كلهر
مرد مقوائي ترسناك ـمصطفي رحماندوست
درخت چيك چيك ـ فروزنده داورپناه
سويي مي ماهي سياه كوجولو ـمصطفي رحماندوست
براي اينكه دوستت دارم ـ فريبا كلهر
كلاه برداري و كلاه گذاري ـ ججان ميلن
سربالائي و سر پائيني ـ محمدرضا شمس
آقا فيله تخم گذاشت ـ افسانه افضلي
سايه اي زير نور ماه ـ سوسن طاقديس
آدم آهني اشتباه مي كند ـ فروزنده داور پناه
شاه لاغر و آشپز چاق ـ دونالدبيست
هري پاتر ومحفل ققنوس
يا
هري پاتر وفرمان ققنوس
يا
هري پاتر وفرمان ققنوس


قصه هاي بهرنگ

اولدوز وكلاغها(قسمت اول
اولدوز وكلاغها(قسمت دوم
اولدوز وعروسك سخنگو
كچل كفتر باز
پسرك لبو فروش
سرگذشت دانه ي برف
پير زن وجوجه طلايي اش
دو گربه روي ديوار
سرگذشت دومرول ديوانه سر
افسانه ي محبت
يك هلو وهزار هلو
بيست وچهار ساعت در خواب وبيداري
كور اوغلو وكچل حمزه (قسمت اول
كور اوغلو وكچل حمزه(قسمت دوم

تلخون

تلخون
بي نام
عادت
پوست نارنج
قصه ي آه
آدي و بودي
به دنبال فلك
بز ريش سفيد
گرگ وگوسفند
موش گرسنه

لینک
چهارشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۳ - sanar sheroky kurdestan iraq diana

       

Friday, May 21, 2004

كتابهاي جديد (منتشر يا معرفي شده در خرداد 1383) در اينترنت


شقايق هاي احساس(شعر)-27 سروده از عباس صحرايي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Shaghayeg.pdf

مرجع جيبي جاوا اسكريپت, ويرايش دوم, نوشتهي ديويد فلاناگان –ترجمه قاسم كياني
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/jspre2e.pdf

هفتاد ودو ملت-ميرزا آقا خان كرماني
http://golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html#heh

ص.ص.م. به فرياد ص. ص. م-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/kianaz/aadhaeesaad3.pdf

فيزيك بي فيزيك-مصاحبه با دكتر رضا منصوري-به كوشش خاطره حجازي-انتشارات انجمن فيزيك ايران
قسمت اول

http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/mfgh1.pdf

مترجم گرامي آقاي قاسم كياني گروه جديدي در ياهو افتتاح كرده است.توصيه ما اين است كه در اين گروه عضو شويد واز كتابهاي موجود در آن استفاده كنيد:
گروه آقاي قاسم كياني در ياهو
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary

قصه ي پيتر خرگوش-بئاتريكس پاتر-قاسم كياني مقدم
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/peterrabit.pdf

كيم وگنج گمشده-ينس ك.هولم-قاسم كياني
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/kim.pdf

دسيسه-ماكسول گرانت(والتر گيبسون)-قاسم كياني مقدم
http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/creepingdeath.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:31 خرداد 1381

مشروطه خواهان(نمايشنامه)-محمد رضا صادقي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/MASH.KHAHAN.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:29خرداد 1383

ماشين هاملت ساز(نمايشنامه)-هاينر مولر-حسين سعد الدين
http://www.rezaghassemi.org/Heiner%20Muler.htm

مجموعه داستانهاي كوتاه -چخوف
http://shabbeesobh.150m.com/chekhov.pdf
اين كتاب به همت مسوول محترم كتابخانه مجازي داستانهاي فارسي تهيه شده است.

تغييراتي در آدرس بعضي كتابها داده شده است .ليست اين كتابها به همراه آخرين لينك مربوط در زير آورده شده است:
آقاي ص.ص.م. –عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/kianaz/aaghaeesad.pdf

توپ مرواري-صادق هدايت
http://www.freewebs.com/kianaz/toopemorvari.pdf

يكوليا وتنهايي او-تقي مدرسي
http://www.freewebs.com/kianaz/YAKOLYA.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:28خرداد 1383


فشار خون-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Hypertension.pdf

راهنماي تحصيل در هندوستان-دكتر ابراهيم حاجي زاده
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

شب خسوف-گابريل گارسيا ماركز-آزيتا
http://ir.mondediplo.com/IMG/pdf/165.pdf

ديوان اشعارليلا فرجامي
http://www.toomar.com/gpage.html.html

ديوان اشعارآرام قريب
http://www.geocities.com/aram_gh/Poems-p4.htm

روشهاي سواد آموزي در زبان فارسي(پايه اول ابتدايي)-دكتر علي اصغر كاكو جويباري
http://www.iernet.org/Home/Publications/DrJouybari1.pdf

تربيت شاهانه(تبار شناسي فلسفه تربيتي نا نوشته)-دكتر علي اصغر كاكو جويباري
http://www.iernet.org/Home/Publications/DrJouybari2.pdf

سند ومنشور اصلاح نظام آموزش وپرورش-پژوهشكده تعليم وتربيت آموزش و پرورش
http://www.iernet.org/Home/Publications/educational%20reform.pdf

مديريت مبتني بر مدرسه ؛به منزله اصلاح مدرسه-دكتر فرهاد كريمي
http://www.iernet.org/Home/Publications/School%20based%20management.pdf


دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش
جلد اول
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy1.pdf

جلد دوم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy2.pdf

جلد سوم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy3.pdf

جلد چهارم
http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy4.pdf

ريشه هاي توسعه نيافتگي وآموزش و پرورش ايران-احسان هوشمند
http://www.iernet.org/Home/Publications/The%20roots%20of%20undeveloped%20education.pdf

نقش آموزش وپرورش در توسعه از ديدگاه زنده ياد دكتر حسين عظيمي
http://www.iernet.org/Home/Publications/Dr%20Azimi.pdf

قضا وقضاوت از ديدگاه امام خميني(س)
http://www.iranbar.com/ph4k.php

مجموعه قوانين ومقررات وكالت ؛مشاوره حقوقي وحمايت قضايي
http://www.iranbar.com/ph5k.php

زنان بدون مردان (متن کامل رمان ) شهرنوش پارسی پور
http://www.freewebs.com/abotorab/zananebedo.pdf

از هفت تا نه ونيم-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/sorena/aaghaeesaad2.pdf

سيگار وقلب شما-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/smocking%20and%20your%20heart.pdf

چگونه كلسترول خون خود را كاهش دهيم؟-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/reducing%20your%20cholestrol.pdf

عمل جراحي پيوند قلب-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/heart%20Transplantation.pdf

سكته قلبي و توانبخشي-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/heart%20attack%20and%20rehabilitation.pdf

آنژين صدري-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Angina.pdf

نو انديشي براي هزاره نوين-ريچارد اسلاتر وهمكاران-عقيل ملكي فر، وحيد وحيدي مطلق، سيد احمد ابراهيمي
http://www.vahidthinktank.com/k24.htm

دنياي اسلام-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

چه كنيم تا بيشتر زنده بمانيم جلداول-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

از پروستات چه مي دانيم؟-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 1-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 2-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر3-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

هري پاتر 4-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

راهنماي ادامه تحصيل در خارج
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/re.html

ريشه هاي عقب ماندگي-مرتضي محيط
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

معناي زندگي-نادر عرفاني
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

يك جلوش تا بي نهايت صفرها-دكتر علي شريعتي
http://groups.yahoo.com/group/CD-YEK/

مجموعه آثار بهايي:
كتاب ايقان-حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/KI/

كتاب اقدس(مستطاب اقدس)- حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/KA/

مجموعه آثار حضرت بهاءالله
http://reference.bahai.org/fa/t/b/


منتخب آيات از آثار حضرت نقطه اولي-حضرت باب
http://reference.bahai.org/fa/t/tb/SWB/

مجموعه آثار حضرت عبدالبهاء
http://reference.bahai.org/fa/t/ab/

آثار حضرت ولي امرالله
http://reference.bahai.org/fa/t/se/

دستخط ها وپيامهاي بيت العدل اعظم
http://reference.bahai.org/fa/t/uhj/

مجموعه آثار مباركه
http://reference.bahai.org/fa/t/c/

تاريخ نبيل(مطالع الانوار)
http://reference.bahai.org/fa/t/nz/DB/

انسان در آيين بهايي-دكتر علي مراد داودي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/IAB/

اتحاد واتفاق در جامعه بهايي-لجنه امور احباي ايراني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/IIJB/

اصول ديانت بهايي –داريوش وگريس شاهرخ
http://reference.bahai.org/fa/t/o/UDB/

بهاءالله شمس حقيقت-حسن موقر باليوزي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BKG/

بهاءالله وعصر جديد-ج.اي.اسلمنت
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BNE/

پيام صلح-فرزين دوستدار
http://reference.bahai.org/fa/t/o/PS/

حضرت باب-نصرت الله محمد حسيني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB/

حضرت بهاءالله-محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB2/

حضرت نقطه اولي-محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HNU/

حيات بهايي- لجنه امور احباي ايراني
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB3/

حيات حضرت عبدالبهاء- محمد علي فيضي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/HHAB/

ديانت بهايي آيين فراگير جهاني-ويليام هاچر ودوگلاس مارتين
http://reference.bahai.org/fa/t/o/BF/

روزنه هاي اميد در آستانه قرن بيست ويكم- فرزين دوستدار
http://reference.bahai.org/fa/t/o/RU/

عهد اعلي-ابوالقاسم افغان
http://reference.bahai.org/fa/t/o/AA/

مقالات ورسائل در مباحث متنوعه-دكتر علي مراد داودي
http://reference.bahai.org/fa/t/o/MRMM/

نفحات ظهور حضرت بهاءالله-اديب طاهر زاده
http://reference.bahai.org/fa/t/o/NZHB/


تزهايي درباره فويرباخ-كارل ماركس-باقرپرهام
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1845/tezhaye-feuerbach.pdf

مونولوگ پاره پاره شاعر شما (متن کامل) اکبر سردوزآمی
http://www.sardouzami.com/monolog.htm

رهنمای ساخت وبلاگ نوشته احسان مظلومی
http://www.itbuzzer.net/Files/weblogguide.zip


ده قدم اساسي بسوي رشد مسيحي
http://www.lifeagape.org/farsi/basicsteps/prayer/howtouse.htm
تاريخ معرفي در وبلاگ 19خرداد83

ويژوال بيسيك 6 در n+1 روز
http://www.ehsani.org/code/visualbasic6.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ 19خرداد83

سرطان بيضه(خايه)-مترجم:مرتضي مدني نژاد-ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Testicle's.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ:سه شنبه 19 خرداد 83

دوستان سلام
تغييراتي در آدرس كتابهاي جديد بوجود آمده است .براي آگاهي شما از اين تغييرات ’مجبور شديم ليست اين كتابها را مجددا در وبلاگ بياوريم.
كتب ترجمه شده توسط آقاي مدني نژاد در گروه ويژه أي در سايت ياهو متمركز شده اند.بديهي است براي استفاده از اين كتب بايد ابتدا در گروه عضو شويد وسپس كتابها را از آدرس ذكر شده دانلود كنيد.

مطالعه موفق با تمركز-م حورايي
http://movaffagh.blogspot.com

علائم بدن از چهل سالگي به بالا چه معني مي دهد؟جلد اول-دكتر بروس ك لوول-مرتضي مدني نژاد -ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/body%2520signals.pdf

علائم بدن از چهل سالگي به بالا چه معني مي دهد؟جلد دوم-دكتر بروس ك لوول-مرتضي مدني نژاد -ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/part%25202%2520body%2520signals.pdf

زماني كه باد بوزد(داستان جنايي)-جيمز پاترسون-مرتضي مدني نژاد
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/when.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد اول
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part1.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد دوم
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part%202.pdf

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد سوم
http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part%203.pdf

خاطرات مستر همفری جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی
http://www.myownflag.org/books/Mr%20Hamfer/mr_hamfer.pdf

مذهب عليه مذهب-دكتر علي شريعتي
http://www.myownflag.org/books/Shariati%20Mazhab%20Alayhe%20Mazhab/mazhab_alayhe_mazhab.pdf

بيت العدل اعظم-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/13/GahRouzaneh58_Bahaiyan2.pdf

بهاييان از زبان خودشان-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/13/GahRouzaneh58_BAHAIYAN1.pdf

سالاري قدرت در محراب تاريخ-افشين داور
http://asre-nou.net/1382/esfand/7/AzAnan-o-Inan32_Arash_.pdf

جمهوري گيلان-عبدالعلي معصومي
http://asre-nou.net/1382/bahman/22/AzAnan-o-Inan31_Jangal_.pdf

جوانه هاي تئاتر در گيلان-كريم كشاورز
http://asre-nou.net/1382/day/5/AzAnan-o-Inan10.pdf

نمايشنامه نويسان گيلان-فرامرز طالبي
قسمت اول
http://asre-nou.net/1382/day/6/AzAnan-o-Inan12-1.pdf
قسمت دوم
http://asre-nou.net/1382/day/6/AzAnan-o-Inan12-2.pdf
دو بيان( نه الزاما تاريخي):قتل عام ارمنه توسط مسلمانان"قتل عام مسلمان توسط ارامنه-محمد ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/khordad/10/GahRouzaneh56_Ghatl-eAam.pdf

شهروند در دانمارك-راهنمايى در مورد جامعه دانمارك براى شهروندان جديد
http://www.inm.dk/medborger/medborger/farsi/medborger.pdf
يا
http://www.inm.dk/medborger/medborger/farsi/index.html

نون والقلم –جلال آل احمد
http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/nvgh.zip
يا
http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/nvgh.txt

متن كامل كتابهاي الكترونيك(ديجيتال)در زمينه پزشكي

معيارهاي تعيين اولويت هاي پژوهش علوم پزشكي (گزارش نشست هيأت علمي - كاري WHO)- دكتر الهام جعفري مجرد، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_WHO_Priority_Setting.pdf

پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي و تعيين اولويت ها-دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_ENHR_Priority_Setting.pdf

روش اجرايي استاندارد براي پژوهشگران باليني-جونترا كارب وانگ، كلرپاتو-ترجمه:دكتر عليرضا فيروز، مهدي رشيقي فيروزآبادي-ويراستار:دكتر محمدرضا محمدي
http://nrcms.ir/PDF_files/books_sopci.pdf

سيماي سلامت دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=sima

تقويت ساز و كارهاي كشوري در پشتيباني از پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي-دكتر الهام جعفري مجرد، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/PDF_files/books_Support_ENHR.pdf

اين دوكتاب هم در ليست كتابها آورده شده ولي لينك آنها غير فعال است:
دستورالعمل تعيين اولويتهاي پژوهشي با استفاده از((راهبرد پژوهش در ضرورتهاي بهداشت ملي)) -دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=cohred

گزارش دهي در سازمانهاي بهداشتي درماني-دكتر سعيد آصف زاده
http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=reportingحماسه ياسين-سيدمحمد انجوي نژاد
http://www.rahpouyan.com/images/hamase%20yasin.pdf

دستنوشته ها –شهيد دكتر چمران
http://www.rahpouyan.com/images/dastneveshteha.pdf

بسوی آغازی نوين - در راهی ديگر، آلترناتيو به ميکرو-سکت-هال دريپر
http://www.marxists.org/farsi/archive/draper/works/1971/aghazi-novin.pdf

وظايف پرولتاريا در انقلاب ما-لنين
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/vazayefe-poroletaria.pdf

نامه اول لنين به ماکسيم گورکی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki1.pdf

نامه دوم لنين به ماکسيم گورکی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki2.pdf

مانيفست: پيش به سوی هنر آزاد و انقلابی-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/manifest-honar.pdf

انقلاب مداوم-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1931/em/enghelabe-modavem.htm

نامه تروتسکی به شورای نویسندگان زیر درفش مارکسیسم-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1922/nameh-nevisandegan.pdf

کوششهای اوليه برای تشکيل اتحاديه های کارگری در ايران-آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/tashkile-ettehadiyeh.pdf

جنبش سنديکايی در ايران- آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/jonbeshe-sandikaii.pdf

موقعيت زن ايرانی- آوتيس سلطانزاده
http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/mogheyate-zan.pdf

زن و سوسیالیسم-آگوست ببل
http://www.marxists.org/farsi/archive/bebel/works/1879/zan-socializm1.pdf

لنين و مسئله زنان-كلارا زتكين
http://www.marxists.org/farsi/archive/zetkin/works/lenin-va-masaleye-zanan.pdf

حزب انقلابی طبقه کارگر-جيمز كانن
http://www.marxists.org/farsi/archive/cannon/works/1967/hezb.pdf

قطعنامه در مورد نقش زنان کارکن-الكساندرا كولنتاي
http://www.marxists.org/farsi/history/internasional/sevom/kongreh1/ghatnamehye-zanan.pdf

تزهايی در باره اخلاق کمونيستی در روابط زناشوئی- الكساندرا كولنتاي
http://www.marxists.org/farsi/archive/kollontai/works/1921/akhlage-komonisti-zanashooyi.pdf

انتخابات و آزادی-آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/1921/entekhabat-azadi.htm

جنبش سوسياليستی- آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/vol3/jonbeshe-sosyalisti.pdf

دولت و احزاب- آنتونيوگرامشي
http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/vol7/dolat-ahzab.pdf

شکل کلاسيک رمان تاريخی- کتاب تيرنگ، بهار ١٣٥٨-گئورگ لوكاچ
http://www.marxists.org/farsi/archive/lukacs/works/1937/romane-tarikhi.pdf

جايگاه مارکسيزم در تاريخ-ارنست مندل
http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1994/jaygahe-marxizm.htm


كتاب توپ مرواري اين بار با حجم كمتر توسط مسوول كتابخانه نيلوفرانه بر روي اينترنت قرار گرفت(أي كاش دوستان سايت نيلوفرانه لطف كنند وكتابهاي در دست تهيه را اعلام نمايند زيرا همزمان اين كتاب توسط سايت گلشن نيز تهيه شده است)ضمنا مسوول محترم كتابخانه نيلوفرانه ليست تغيير يافته كتابهاي الكترونيك خود را به شرح زير اعلام نمودند:

كركره هاي كشيده چاك چاك-رنه شار (با مقدمه آلبر كامو)-فيروز ناجي
http://www.freewebs.com/abotorab/shar.pdf

سندلي كنار پنجره –عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/abotorab/sandali.pdf

شهر قصه-نمايشنامه-بيژن مفيد
http://www.freewebs.com/abotorab/shahre%20ghesseh.pdf

نامهاي بسيار(مجموعه شعر)فيروز ناجي
http://www.freewebs.com/abotorab/Nam%20haye%20besiar.pdf

يادداشتهايي درباره ادبيات
http://www.freewebs.com/abotorab/yaddasthaee%20bar%20adabiat.pdf

كدام عشق آباد-جلد اول-سيروس(قاسم)سيف
http://www.freewebs.com/abotorab/kodoom%20eshgh%20aabad1.pdf

كدام عشق آباد-جلد دوم-سيروس(قاسم)سيف
http://www.freewebs.com/abotorab/kodoom%20eshgh%20aabad2.pdf

آموزش ACTIVEX
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/activex.pdf

جغرافياي زيستي
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Joghrafi.pdf

جامعه‏شناسي توسعه
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Jamehe.pdf

نظريه سازمان و مديريت
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/NazareSazman.pdf

گزيده‏اي از سياستنامه و قابوسنامه
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/GHABOOSNAMEH.pdf

حقوق بين‏الملل عمومي و سازمانهاي بين‏الملل
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Hoghogh.pdf

مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان نوسواد
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Nosavadan.pdf

مرجع‏شناسي و روش تحقيق1
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/marjashenasi1.pdf

مجموعه مقالات آموزش از راه دور
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/maghalat.pdf

فهرست توصيفي كتابهاي دانشگاه پيام نور
http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/fehrestpnu.pdf

ديوان اشعار پروين اعتصامي
http://www.cit.ics.saitama-u.ac.jp/hobbies/iran/parvin/index.html

آموزش الفبا با شعر-رودابه حمزه اي-ويكتوريا كريمي
http://www.farsinet.com/farsi/alefba/

عروسي خاله سوسكه و آقا موشه
http://www.farsinet.com/ghesseh/khaleh_sooskeh/index.html
تاريخ معرفي در وبلاگ:شنبه 9 خرداد 83

مجموعه تاليفات عالم رباني حضرت آيت الله حاج سيد محمد حسين حسيني تهراني:

الله شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/allahshenasianavin.htm

امام شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/imamshenasi.htm

معاد شناسي
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/maadshenasi.htm

رساله سير وسلوك منسوب به بحرالعلوم
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/bahrololom.htm

رساله لبٌ اللباب در سير وسلوك اولي الالباب
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/lobollobab.htm

توحيد علمي وعيني
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/towhideelmivaeynni.htm

مهر تابان
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/mehretaban.htm

روح مجٌرد
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/rohemojarrad.htm

رساله بديعه
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/badeah.htm

رساله نوين
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/novin.htm

رساله رويت هلال
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/royathelal.htm

وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/vazifa.htm

ولايت فقيه در حكومت اسلام
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/velayatfaghih.htm

نور ملكوت قرآن
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/nooremalakout.htm

نگرشي بر مقاله قبض وبسط تئوريك شريعت
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/negaresh.htm

كاهش جمعيت ضربه اي سهمگين بر پيكر مسلمين
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/nekaheyya.htm

لمعات الحسين
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/lamaat.htm

هديه غديريه:دونامه سياه وسپيد
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/qadireyya.htm

شكست روس-محمد يوسف
http://www.sovietsdefeatinafghanistan.com/beartrap/persian/index.htm

خاموش مجاهد-محمد يوسف
http://www.sovietsdefeatinafghanistan.com/silentsoldier/farsi/index.htm

قانون اساسي افغانستان(زمان محمد ظاهر شاه 1343)
http://www.sharemation.com/jmpopal/Qanun%20Asasi%201343.zip

قانون اساسي جديد افغانستان (متن كامل )مصوب 1382
http://ariaye.com/dari/qanoonasasi/1382Constitution_6.pdf

توپ مرواريد-صادق هدايت
http://golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html#te

آموزش مفاهيم پايه در كامپيوتر
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/mafahimpaye.pdf

آموزش ويندوز 98
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/win98.pdf

آموزش كامل فتو شاپ
http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/photoshop.pdf

اين اطلاعات توسط مسوول كتابخانه علوم رايانه در اختيار وبلاگ گذاشته شده است.

تاريخ معرفي در وبلاگ :پنجم خرداد 1383

راز داوينچي-دن براون-حسين شهر ابي سميه گنجي
http://www.haftom.org/bks/TDVC.pdf

رساله دلگشا-عبيد زاكاني
http://www.kalkade.com/divan/divaneh_sheykhona.rar

عارف نامه –ايرج ميرزا
http://www.kalkade.com/divan/aref_nameh.rar

جستارهايي از تاريخ بهاييگري در ايران-عبدالله شهبازي
http://www.shahbazi.org/Articles/Bahaism.pdf

خاندان كوپرولو: اصلاحات ونوزايي در عثماني
http://www.shahbazi.org/Articles/OttomanReform.pdf

علل انحطاط و فروپاشي عثماني
http://www.shahbazi.org/Articles/OttomanFall.pdf

سر شاپور ريپورتر وكودتاي 28 مرداد 1332
http://www.shahbazi.org/Articles/Reporter.pdf

معماي دكتر مظفر بقايي كرماني
http://www.shahbazi.org/Articles/Baghai.pdf

«نظريه توطئه» وفقر روش شناسي در تاريخ نگاري معاصر ايران
http://www.shahbazi.org/Articles/Conspiracy.pdf

كانون هاي استعماري؛كودتاي 1299و صعود سلطنت پهلويhttp://www.shahbazi.org/Articles/Coup.pdf

«پنهانكاري انگليسي»و اسرار دو كودتا
http://www.shahbazi.org/Articles/Secrets.pdf

اقبال لاهوري؛نريمان پارسي و صعود سلطنت پهلوي
http://www.shahbazi.org/Articles/Iqbal.pdf

رضا شاه و محمد علي پاشا:استقرار دولت سربازخانه أي در ايران ومصر
http://www.shahbazi.org/Articles/Rezashah.pdf

سيماي خانوادگي خاندان چرچيل
http://www.shahbazi.org/Articles/Churchill.pdf

جنگ كريمه وانحطاط روسيه: ظهور رفرميسم غرب گرايانه و جنبش پوپوليستي
http://www.shahbazi.org/Articles/Crimea.pdf

يهوديان مخفي وطريقت بكتاشي :سيري در تاريخ بكتاشي گري
http://www.shahbazi.org/Articles/Baktashism.pdf

رازهاي پنهان صعود نازيسم
http://www.shahbazi.org/Articles/Nazism.pdf

راز گسترش تمدن اسلامي در اروپا
http://www.shahbazi.org/Articles/Islam.pdf

تحقيقات واسناد تاريخي پس از انقلاب اسلامي ايران
http://www.shahbazi.org/Articles/Document.pdf

نهضت سربداران خراسان-پتروشفسكي-كريم كشاورز
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

در سفر-مهشيد اميرشاهي
http://www.amirshahi.org/dar%20safar.htm

درحضر-مهشيد اميرشاهي
http://www.amirshahi.org/dar%20hazar.htm

سندلي كنار پنجره-نعلبنديان
http://www.freewebs.com/niloofaraneh/sandali.pdf

عده زيادي از بازديد كنندگان در نامه هاي خود اين سوال را مطرح كرده
اند كه چه كتابي داراي حق كپي رايت است.

قانون كشوري حق مولف ومصنف مي گويد تا 30 سال پس از مرگ حق چاپ مختص
بازماندگان است وپس از آن كتاب مذكور فاقد حق چاپ مي شود.اما متاسفانه از آنجايي كه ايران پيمان كپي رايت جهاني را امضا نكرده است، تمام كتابهاي فارسي منتشر شده در داخل كشور فاقد كپي رايت بين المللي هستند .اين بدان معني است كه مطابق قوانين موجود در اينترنت اگر كسي كتابي را كه همين امروز در داخل كشور چاپ شده است از طريق سايتي كه در داخل كشور نيست بر روي اينترنت بگذارد نمي توان به هيچ وجه اورا تحت تعقيب قانوني وبين المللي قرار داد (با يك توضيح وآن هم اين كه در سايت خود اعلام نمايد كه دانلود ومطالعه اين كتاب توسط افراد داخل ايران ممنوع است ).
اين توضيح در واقع پاسخ مختصر ومفيدي بود به سوالي كه شايد در ذهن خيلي از شما وجود داشت.حالا ببينيد كه در اين روزگار تيراژ سه هزار براي هر كتاب چه حق وحقوقي هم براي نويسندگان مي ماند !وشايد به همين خاطر است كه نويسنده امروز ايران قيد پول را زده و بدون چشمداشت مادي به كالاي فرهنگي خود ( در شرايطي كه نويسندگان ديگر زبانها از راه چاپ كتاب خود به ثروتهاي افسانه اي دست پيدا مي كنند) اثر خود را به رايگان در اختيار سايتهاي اينترنتي مي گذارد تا حداقل حرف خود را به گوش ديگران برساند.
اميدواريم طرح الحاق ايران به پيمان جهاني كپي رايت هر چه زودتر به امضا برسد !.
فعلا تا آن موقع ما در اين وبلاگ قانون خود را اجرا مي كنيم يعني اثري را معرفي خواهيم كرد كه يا نويسنده آن مرده باشد يا كتاب مجوز چاپ در داخل كشور نداشته باشديا نويسنده آن معلوم نباشد ويا آنقدر آن اثر قبلا معرفي شده است كه معرفي آن توسط ما زشت ننمايد ومسووليتي را متوجه ما نكند.
پيروز باشيد

تاريخ ارسال:2/30صبح جمعه 15 خرداد 1383


داستان و نمايشنامه

صادق هدايت

بوف كور –صادق هدايت
يا
بوف كور (متن كامل وبدون سانسور)-صادق هدايت
يا
بوف كور –صادق هدايت
به كوشش جواد صفري
حاجي آقا-صادق هدايت
افسانه آفرينش-صادق هدايت
توپ مرواريد-صادق هدايت

مجموعه((سايه روشن))شامل داستانهاي زير وآدرس جداگانه هركدام :
س گ ل ل
زني كه مردش را گم كرد
عروسك پشت پرده
-آفرينگان
شبهاي ورامين
آخرين لبخند(متن داستان وجود ندارد)
پدران آدم

مجموعه سگ ولگرد شامل داستانهاي زير و آدرس جداگانه هر داستان
سگ ولگرد
دون ژوان كرج
بن بست
كاتيا
تخت ابو نصر
تجلي
تاريك خانه
ميهن پرست

مجموعه زنده به گور شامل داستانهاي زير و آدرس جدا گانه هر داستان
زنده به گور
حاجي مراد
اسير فرانسوي
داود گوژ پشت
مادلن
آتش پرست
آبجي خانم
مرده خورها
آب زندگي

مجموعه سه قطره خون شامل داستانهاي زير وآدرس جداگانه هر داستان
سه قطره خون
گرداب
داش آكل
آينه شكسته
طلب آمرزش
لاله
صورتكها
چنگال
مردي كه نفسش را كشت
محلل
گجسته دژ

بوف كور-صادق هدايت
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
متن كامل وبدون سانسور بوف كور :نويسندگان ديگر

هدف ادبيات-ماكسيم گوركي
يا
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab318/p001.html
شب ميلاد-ماكسيم گوركي
اگر سايت را نمي توانيد باز كنيد به اين آدرس ميل بزنيد:
ketab@golshan.com
وكتاب رادرخواست كنيد

بيتا(داستاني واقعي از حميد مقيمي
قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:

بهرام بيضايي
مرگ يزد گرد (نمايشنامه وفيلمنامه از بهرام بيضايي
يا
مرگ يزد گرد-بهرام بيضايي
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/105.html
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/104.html
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/103.html
يا
مرگ يزدگرد-بهرام بيضايي
نمايشنامه سنمار–بهرام بيضايي
فدريكو گارسيا لوركا
ماجراي عشقي دون پرلن پلن با بليزه در باغچه اش –فدريكو گارسيا لوركا
وهم –فدريكو گارسيا لوركا (نمايشنامه كوتاه
محسن مخملباف
نوبت عاشقي –محسن مخملباف
بودا در افغانستان تخريب نشد؛از شرم فرو ريخت (محسن مخملباف)

سلوكان –(فيلمنامه –سياوش سارويي
داستان امير ارسلان نامدار
خاطرات يك اسب-يارعلي پورمقدم

احمد شاملو
خانه ي برناردا آلبا-ترجمه احمد شاملو
ترجمه هاي احمد شاملو از لوركا
يرما-ترجمه احمد شاملو
دست به دست –ويكتورآلبا –ترجمه احمد شاملو
مقدمه جنجال بر انگيز ديوان حافظ از شاملو
چند داستان كوتاه از آنتوان چخوف-ترجمه احمد شاملو-ايرج كابلي
مجموعه داستانهاي چخوف


جلال آل احمد

داستانهاي زنان
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
مدير مدرسه
به شكل تكست
به شكل زيپ شده

سه تار –جلال آل احمد
سه تار –جلال آل احمد
سنگي بر گوري-جلال آل احمد
نفرين زمين-جلال آل احمد
اورازان –جلال آل احمد
زندگي نامه جلال
جشن فرخنده-جلال آل احمد
ديد وبازديد عيد –جلال آل احمد
زن زيادي-جلال آل احمد

چشم در برابر چشم ـ غلامحسين ساعدی
گدا-غلامحسين ساعدي
عزاداران بيل-غلامحسين ساعدي

فريدون سه پسر داشت –رماني از عباس معروفي
فريدون سه پسر داشت-عباس معروفي

در ولايت هوا –رماني از هوشنگ گلشيري
كريستين وكيد-هوشنگ گلشيري
شاه سياه پوشان-هوشنگ گلشيري
شاه سياه پوشان-هوشنگ گلشيري

قابله ي سرزمين من –رضا براهني
آهستگي-ميلان كوندرا-ترجمه دريا نيامي(متن كامل وبدون سانسور)
يا
آهستگي-ميلان كوندرا-ترجمه دريا نيامي
خاطرات يك استاد-آنتوان چخوف
باغ آلبالو-آنتوان چخوف
داستانهاي چخوف-آنتوان چخوف-سروژاستپانيان
چند داستان كوتاه از آنتوان چخوف-ترجمه احمد شاملو-ايرج كابلي

رابعه به روايتي ديگر(نمايشنامه)-عطا گيلاني
روياهاي آبي زنان خاكستري –نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
سه نظر درباره يك مرگ –نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
سرزمين هيچكس -نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
بازي آخر-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
مرجان ؛ماني وچند مشكل كوچك-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
بانو در شهرآينه-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)

رييس جمهور ما (هنر پيشه دغل ودوستانش )اثر فيليپ راث-ترجمه افشين رضا پور
مرگ-نمايشنامه –وودي آلن-بهروز توراني
جوخه-فيلمنامه-اليور استون-بهروز توراني
تخت شماره 29-گي دو موپاسان
پيك نيك در ييلاق-گي دو موپاسان
اولين برف-گي دو موپاسان
جهيزيه-گي دو موپاسان
داستانهايي از بارش مهر ومرگ(متن كامل نمايشنامه)-عباس نعلبنديان
آقاي ص .ص.م –عباس نعلبنديان
سندلي كنار پنجره-نعلبنديان
تاملي بر تنهايي-حسين نوش آذر

اشكها وخشم ها-مجيد م
لحظه درنگ-مجيد م
كارل ماركس در نيويورك(نمايشنامه)-هوارد زين
اتفاق آنطور كه نوشته مي شود مي افتد(متن كامل رمان)-ايرج رحماني
به بچه ها نگفتيم(رمان)-ساسان قهرمان
كريم شيره أي وناصرالدين شاه(نمايش در دو پرده)-عطا گيلاني
مرگ مونتسرا به ياد محمد علي جعفري-فرزاد جاسمي
كافه رنسانس (رمان)–ساسان قهرمان
گسل(رمان) –ساسان قهرمان
مجموعه داستانهاي كوتاه ومتون عاطفي –تنظيم از داتيس خواجه ئيان
در سفر-مهشيد اميرشاهي
درحضر-مهشيد اميرشاهي

كدام عشق آباد-قسمت اول-سيروس(قاسم)سيف
كدام عشق آباد-قسمت دوم -سيروس(قاسم)سيف
كدام عشق آباد-قسمت سوم -سيروس(قاسم)سيف
سفرنامه ناصرخسرو
كليله ودمنه
هفت خوان رستم –عباس احمدي
صداي ميرا-سعيد سلطانپور
گيله مرد-بزرگ علوي
يا
گيله مرد-بزرگ علوي
گام به گام با رند شيراز
پنجابه-احسان طبري
سرگذشت مرد خسيس-ميرزا فتحعلي آخوندزاده
ورجاوند بنياد-احمد كسروي
زندگاني من-احمد كسروي
شينما-علي عبدالرضايي و افشين شاهرودي
سرگذشت مرد خسيس (نمايشنامه قديمي)-ميرزا فتحعلي آخوندزاده
توپ لاستيكي(نمايش نو)-صادق چوبك
گيله مرد-بزرگ علوي
فارسي شكر است-محمد علي جمالزاده
لكه ها –زويا پيرزاد
چكمه-هوشنگ مرادي كرماني
اناربانو و پسرهايش-گلي ترقي
اسامه:يك بديهه نويسي(متن كامل رمان)-ايرج رحماني
چاه بابل –متن كامل رمان –رضا قاسمي
پنجابه-احسان طبري
يك شاخه شب بو(مجموعه دوازده داستان كوتاه)-عباس صحرايي
اسطوره ي فلسفه در ميان ما(بازديدي از احمد فرديد ونظريه غرب زدگي)-داريوش آشوري


داستانهاي علمي
سايلنزيا-آلن نلسون-ترجمه فرانك محمد پور
به كابوس استاندارد خوش آمديد-رابرت شكلي-ترجمه مهرداد تويسركاني
تماس شبانه به خرج مقصد-ري بردبري-ترجمه حسين شهرابي
راز داوينچي-دن براون-حسين شهر ابي سميه گنجي
راز داوينچي-دن براون-حسين شهرابي و سميه گنجي
پيامي كه انسانهاي كرات ديگر به من دادند-رايل –كلود وريلهون

آموزشي

آموزش كامپيوتر


آموزش كامپيوتر وويندوز-خانم تيموري
مجموعه مقاله هاي راهنماي برنامه نويسان
تحليل
طراحي
پياده سازي
SQLمجموعه آموزش
1
2
3
مجموعه كامل از مثالهاي برنامه نويسي در دلفي 7
نكته هاي طلايي اينترنت (سطح مقدماتي
سايت خود را به مركز درآمد تبديل كنيد
چگونه وب سايت خودرا بهتر كنيم
كسب وكار بربال انديشه (نوشته بيل گيتس –بخش چهارم
چگونه رايانامه رايگان در ياهو بسازيم
پروتكل MOSدرتحريريه هاي خبر
آغاز كار با مجموعه IE
كتاب الكترونيك
ده نكته مهم كه مديران براي نوشتن وارسال رايانامه بدان نيازمندند
كتابچه آموزش نقشه كشي با كامپيوتر
DLL نحوه نوشتن در دلفي
SQLراهنماي سريع
آموزش پاسكال
و پاسكال براي يادگيريC مقايسه
راهنماي برنامه نويسان
Mathematica4راهنماي استفاده از نرم افزار رياضي
آموزش مفاهيم پايه در كامپيوتر
آموزش ويندوز 98
آموزش كامل فتو شاپ
معرفي PHP-مهدي عليدوست
نكته ها وحقه هاي جستجوگري در اينترنت
آموزش كامل اچ تي ام ال
اينترنت از آغاز تا كنون-فرامرز كوثري
كالبد شكافي ويروسها –ويروس مجيد
يك يا دو هزار ويك-راهنماي بهبود رتبه سايت در موتورهاي جستجو

آموزش زبان

آموزش زبان ودبيره پارسي براي كودكان ونوآموزان
آموزش زبان پارسي براي مسافران

كتاب Basic Persian For The Whole World:

آموزش –كتابداري

دانش ايران در سطح بينالمللي سال 2000
دانش ايران در سطح بينالمللي سال 1999
دوركاري(Teleworking)
مباني اصطلاحشناسي
تبحر در فناوري اطلاعات
عوامل موفقيت همكاري
نشر الكترونيكي
بخش پوستر در كنفرانسها
اشتراك منابع و همكارب بين كتابخانه ها
مديريت مجموعههاي فيلم و ويديو. تأليف: كريس ويلكي؛ ترجمه: ليلا مرتضايي
ارزشيابي خدمات كتابداري و اطلاع رساني. تأليف: جان كرافورد؛ ترجمه: مهوش معترف. ويراستار: علی حسين قاسمی
دوركاري براي كتابداران و اطلاعرسانان. مونيکا بليک؛ ترجمه: نادر نقشينه،
مديريت خودكارسازي كتابخانهها. نويسنده: رابين تي. هاربور. مترجم : مريم نظري. ويراستار: ايرج تبريزي
چهل و هشتمين كنگره فيد (گزيده مقالات) . زير نظر: دكتر حسين غريبي. به همت: ملوكالسادات بهشتي. ويراستار: عليحسين قاسمي.
انتخاب منابع اطلاعاتي. نوشته: جيل لامبرت مترجم: مهري صديقي. ويراستار: علي حسين قاسمي
برنامهريزي مقابله با حوادث در كتابخانهها ومراكز خدمات اطلاعرساني. نويسنده: جان آشمن. مترجم : مريم خسروي
برنامه ريزي استراتژيك براي خدمات كتابخانه اي و اطلاعاتي. نويسنده: شيلا كورال. مترجم :مجيد اميدوار
تهيه راهنما براي خدمات كتابداري و اطلاعرساني. نويسنده: سيلويا پ. وب. مترجم :مريم خسروي
تبليغ كارآمد سايت وب. نويسنده: مارك كر. مترجم : نادر نقشينه
مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
نيازسنجي اطلاعات. تأليف: محمود بابائي
طرح بررسي تطبيقي تحصيلات تكميلي علوم كتابداري و اطلاع رساني در چند كشورهاي: انگلستان، آمريكا، هند و ايران تأليف: ليلا مرتضايي
آمار طرح غديرعضويت فراگير کتابخانهها. تأليف: حميده بيرامی و سيروس عليدوستی
راهنماي تصحيح متون(متن كامل)-جويا جهانبخش

آموزش –متفرقه

چگونه دكترا بگيريم
چگونه مي توانيد دكترا بگيريد
نگرشي بر چالشهاي مديران سازمانها در قرن بيست ويكم
راهبردهاي رفع موانع سرمايه گذاري وتوسعه بخش خصوصي
كتاب قانون صادرات و واردات
كتاب زرد تجارت ايران
نكاتي در مورد بعد از زلزله
كتاب نكته هاي كوچك زندگي-اچ جكسون براون-زهره زاهدي-جلد اول-
نكته هاي كوچك زندگي جلد دوم-اچ جكسون براون-شبنم خوشبخت
عبور از حلقه آتش-رضا قاسمي
انگلستان (مجموعه دانسته ها ومطالب وبلاگ )- تنظيم از داتيس خواجه ئيان
چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد
25تمرين جهت بهبود تكنيكهاي نواختن گيتار-ماتئو كاركاسي
مراقبه هايي براي افرادي كه خيلي مشغول هستند-اوشو
خلاصه تئوري حسابداري جلد اول - دكتر شباهنگ
مجموعه ضرب المثل هاي فارسي
سوال وجوابهاي مسايل جنسي-سه كاف
مجموعه كامل سوال وجوابهاي مسايل جنسي در چهار جلد-برگرفته از سايت سكاف
نظري به مباني طراحي-شهوند يوسفي زاده
ديدگاه شرق به معماري-ناصر عراقي
مباني نظري تاريخ نگاري انتقادي معماري-كامران افشار نادري


كودكانداستان كودكان ونوجوانان

پنج بچه خوك
رابين هود
كارل كوچولو
در باره خرگوشها
چهل قصه
كره دريايي
چهل گيس
ماهي سياه كوچولو(صمد بهرنگي
يا
ماهي سياه كوچولو
يا
ماهي سياه كوچولو (صمد بهرنگي


شازده كوچولو(انتوان دو سن تگزوپري-ترجمه احمد شاملو

قصه مردي كه لب نداشت(براي كودكان –مصور
هركاري راهي دارد
حسن كچل والاغ پرنده
پيشي جيلينگ جيلينگ
راهي كه مي ماند
افسانه اژدها وآب
بابا برفي
كتاب من
شير مغرور
افسانه درخت خرما و بزي
درآسمان خانه
رستم وديو سفيد
كتابهاي كودكان
كيميا(نفت)
هزارپا غوله
كي از همه قويتره؟
دو دوست
كفشدوزك ودوستانش
جوجه كوچولو
سه قدم دورتر شد از مادر
بره آواز خوان
بادبادك بازي
خر وگاو
فينگيلي وجينگيلي
بهترين باباي دنيا
سلام يادتون نره
سه بچه خوك
مهمانهاي ناخوانده
گربه وروباه
گرگ والاغ
صلح حيوانات
سه ماهي
كلاغ وروباه
كدو قلقله زن
مسواك موش موشك
دختر كوچولو وسايه اش
رستم ؛پهلواني از سيستان-مصطفي رحمان دوست
نردبان هزار پله –فريبا كلهر
بابا علي سينا
دخترك كبريت فروش
پسرك ورنگين كمان-فريبا كلهر
قصه يك سياره قشنگ
ديو واژدها
او بامن مهربان بود-مريم شاكر
خرسي كه خرس نبود ـ فرانك تاش لين ، رويا مظفري
مرد دانش و اخلاق ـ پرويز اميني
يك تخم مرغ عجيب و غريب ـ مصطفي رحماندوست
آقاي هندوانه ـ فريبا كلهر
فوتباليست جادوگر ـ آنتوني براون
خاك گرانبها ـ فليپ شرلوك
تنهائي يك كلاغ براق ـ فروزنده خداجو
خاطرات يك گربه قاتل ـ آن فاين
روباه و صابون و كلاغ ـ فرهاد حسن زاده
سياره اي براي گابي ـ راضيه شعباني
چه كيفي بهتر است ؟ ـ عفت زحمت كش
قطاري كه از تاريكي مي ترسيد ـ محمدرضا شمس
پسركي كه ماه را خورد
زنداني مو سياه ده ساله ـ فريبا كلهر
عروسي ـ فرزانه خداجو
بابا تاريكي ـ محمدحسين محمدي
اتوبوسي كه تا باغ بهشت رفت ـفريبا كلهر
مرد مقوائي ترسناك ـمصطفي رحماندوست
درخت چيك چيك ـ فروزنده داورپناه
سويي مي ماهي سياه كوجولو ـمصطفي رحماندوست
براي اينكه دوستت دارم ـ فريبا كلهر
كلاه برداري و كلاه گذاري ـ ججان ميلن
سربالائي و سر پائيني ـ محمدرضا شمس
آقا فيله تخم گذاشت ـ افسانه افضلي
سايه اي زير نور ماه ـ سوسن طاقديس
آدم آهني اشتباه مي كند ـ فروزنده داور پناه
شاه لاغر و آشپز چاق ـ دونالدبيست
هري پاتر ومحفل ققنوس
يا
هري پاتر وفرمان ققنوس
يا
هري پاتر وفرمان ققنوس


قصه هاي بهرنگ

اولدوز وكلاغها(قسمت اول
اولدوز وكلاغها(قسمت دوم
اولدوز وعروسك سخنگو
كچل كفتر باز
پسرك لبو فروش
سرگذشت دانه ي برف
پير زن وجوجه طلايي اش
دو گربه روي ديوار
سرگذشت دومرول ديوانه سر
افسانه ي محبت
يك هلو وهزار هلو
بيست وچهار ساعت در خواب وبيداري
كور اوغلو وكچل حمزه (قسمت اول
كور اوغلو وكچل حمزه(قسمت دوم

تلخون

تلخون
بي نام
عادت
پوست نارنج
قصه ي آه
آدي و بودي
به دنبال فلك
بز ريش سفيد
گرگ وگوسفند
موش گرسنه

لینک
چهارشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۳ - sanar sheroky kurdestan iraq diana

       

Thursday, March 25, 2004

يك شاخه شب بو(مجموعه دوازده داستان كوتاه)-عباس صحرايي
http://www.gozargah.com/ma29.htm

با تشكر از مدير محترم سايت گذرگاه كه انتشار آن را به اطلاع اينجانب رساند
http://www.gozargah.com

همچنين كتاب ارزشمند كارنامه اسلام به قلم زنده ياد دكتر عبدالحسين زرين كوب توسط يكي از ياران گروه كتابهاي فارسي به شكل پي دي اف درآمده ودر قسمت فايل گروه قرار گرفته وآماده دانلود براي مطالعه و در صورت امكان ؛استقرار آن در سايت شما عزيزان مي باشد.


email || 3/25/2004 03:20:42 PM

فهرست خرداد هشتادوسه(كتابهاي رايگان موجود در اينترنت(شبكه جهاني )را به دوستداران وعاشقان كتابخواني تقديم مي كنم. به اميد روزي كه ما ايرانيان هم داراي كتابخانه عظيم ورايگاني مشابه كتابخانه پروژه گوتنبرگ باشيم.

براي تماس با من مي توانيد با أي ميل زير ارتباط برقرار كنيد.
Ketab_farsi@yahoo.com
يا
farsibooks@gmail.com

توجه:تعدادي از كتابها در چند سايت مختلف وجود داشتند كه براي راحتي دسترسي به آنها آدرس همه سايت هاي مربوط به آن كتاب آورده شده است.


تاريخانجمن هاي شورايي در انقلاب مشروطيت(هما ناطق)
تاريخ ايران زمين(تاريخ ايران از دورترين دوران تا سال 628ميلادي)
تاريخ شاهنشاهي هخامنشي ـ نوشتهي ويل دورانت در تاريخ تمدن كتاب نخست فصل سيزده
ريشههاي مذاهب شيعه و خوارج و سني در جوامع قبايلي عربستان ماقبل اسلام و چگونگي شكلگيري آنها بعد از گسترش اسلام در عراق و شام
نقش ايرانيان اسيرشدهي مقيم مدينه در ترور خليفهي دوم، عمر ابن خطاب
جنبشهاي ضد فئودالي ايرانيان در اوائل خلافت عباسي
استادسيس، يوسف برم، مقنع، حمزه آذرك، بابك، مازيار

سابقهي تاريخي اسكان عشاير و قبايل عرب در خوزستان
فرزندان سبكتكين پيشاهنگان حاكميت ترك در ايران
چگونگي راه يافتن غلامان ترك به ارتش ساماني و رسيدنشان به مناصب بالاي ارتش
ريشه و تبار سلطان محمود غزنوي و پدرش سبكتكين
خزش بزرگ جماعات ترك به درون سغد و برافتادن دولت ساماني
چگونگي تشكيل سلطنت غزنوي
بازخواني گزارشهاي كشتارهاي سلطان محمود در ايران
بازخواني گزارش سوزاندن كتابخانه ها و كتابهاي ايران توسط سلطان محمود

نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران ـ خاندان صفوي ـ شيخ صفي الدين اردبيلي و تشكيل خانقاه ـ تبعيد شيخ جنيد صفوي به آناتولي و ارتباط او با تاتارهاي بكتاشيمذهب، تغيير مذهب شيخ جنيد در آناتولي، آشنائي تاتارهاي بكتاشي با آذربايجان، پيدايش شاه اسماعيل صفوي، ورود قزلباشان بكتاشي به ايران و تشكيل دولت صفوي ـ نقش قزلباشان صفوي در تمدن و فرهنگ ايراني
كلمات اميرالبلاد في ترغيب الي الجهاد-عبدالرحمن خان امير افغانستان-1886
رساله موعظه-محمد زاي گل محمد خان
نوروز وحاجي فيروز در فرهنگ ايرانيان-فرزاد جاسمي
نقش تاجيكستان در فرهنگ وتمدن ايران باستان وايران بعد از اسلام-اميرحسين خنجي
جستارهايي از تاريخ بهاييگري در ايران-عبدالله شهبازي
خاندان كوپرولو: اصلاحات ونوزايي در عثماني
علل انحطاط و فروپاشي عثماني
سر شاپور ريپورتر وكودتاي 28 مرداد 1332
معماي دكتر مظفر بقايي كرماني
«نظريه توطئه» وفقر روش شناسي در تاريخ نگاري معاصر ايران
كانون هاي استعماري؛كودتاي 1299و صعود سلطنت پهلوي
«پنهانكاري انگليسي»و اسرار دو كودتا
اقبال لاهوري؛نريمان پارسي و صعود سلطنت پهلوي
رضا شاه و محمد علي پاشا:استقرار دولت سربازخانه أي در ايران ومصر
سيماي خانوادگي خاندان چرچيل
جنگ كريمه وانحطاط روسيه: ظهور رفرميسم غرب گرايانه و جنبش پوپوليستي
يهوديان مخفي وطريقت بكتاشي :سيري در تاريخ بكتاشي گري
رازهاي پنهان صعود نازيسم
راز گسترش تمدن اسلامي در اروپا
تحقيقات واسناد تاريخي پس از انقلاب اسلامي ايران
نهضت سربداران خراسان-پتروشفسكي-كريم كشاورز
سلمان فارسي استاندار مداين-احمد صادقي اردستاني
مختصري درباره تاريخ مزدك-پرتو علوي
مختصري در باره تاريخ مزدك-پرتو علوي
ابو مسلم خراساني


شعر


شعر كلاسيكديوان اشعار ابو سعيد ابوالخير
يا
رباعيات ابو سعيد ابوالخير
ديوان اشعار اميرخسرو دهلوي
ديوان اشعار انوري
ديوان اشعار اوحدي مراغه اي
عارف نامه –ايرج ميرزا
ديوان اشعار بابا طاهر
بابا طاهر عريان
ديوان اشعار پروين اعتصامي
ديوان اشعار جامي
ديوان اشعار حافظ
حافظ(مجموعه غزل ها به روايت احمد شاملو
علاقه مندان به حافظ شيرازي همچنين مي توانند مجموعه آثار او(غزل ها-قصيده ها-قطعه ها –مثنوي ها-غزل هاي مشكوك)
را درسايت زير پيدا كنند:
www.hafez.com
يا
ديوان كامل حافظ
همچنين:
حافظ (مجموعه مثنوي
حافظ (مجموعه قطعات
يا
ديوان حافظ
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
ديوان حافظ-(كاملا فارسي با قابليت جستجو وكاربرد ساده)
مقدمه جنجال بر انگيز ديوان حافظ از شاملو
ديوان حافظ
گام به گام با رند شيراز-به كوشش حامد ق
گلستان سعدي
غزليات سعدي
ديوان اشعار خاقاني
ديوان اشعار خواجوي كرماني
ديوان اشعار خيام
رباعيات خيام (از نسخه محمد علي فروغي
ترانه هاي خيام (صادق هدايت
ترانه هاي خيام (مجموعه رباعي ها به روايت صادق هدايت-به كوشش تورج ا قوچاني
يا
رباعيات خيام
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري با مقدمه ي صادق هدايت
ديوان اشعار دقيقي
ديوان اشعار رودكي
سروده هايي براي مولا علي (ع
ديوان اشعار سعدي
ديوان اشعار سنايي غزنوي
ديوان اشعارسيف فرقاني
ديوان اشعار شبستري
متن كامل كتاب گلشن راز –شبستري
ديوان اشعار شهريار
حيدر بابايه سلام-شهريار
ديوان اشعار شيخ بهايي
ديوان اشعار صائب تبريزي
ديوان اشعار عبيد زاكاني
متن كامل كتاب موش وگربه –عبيد زاكاني
رساله دلگشا-عبيد زاكاني
ديوان اشعار عطار
ديوان اشعار فخرالدين عراقي
ديوان اشعار فرخي سيستاني
ديوان اشعار فردوسي
شاهنامه فردوسي
-شاهنامه فردوسي
شاهنامه فردوسي
ديوان اشعار فروغي بسطامي
ديوان اشعار محتشم كاشاني
ديوان اشعار مسعود سعد سلمان
ديوان اشعار ملك الشعراء بهار
ديوان اشعار منوچهري
ديوان اشعار مولوي
ديوان شمس –غزليات مولانا-(كاربرد ساده وجستجوي راحت)
مثنوي معنوي-مولوي-(كاربرد ساده وجستجوي راحت)
غزليات مولوي
ديوان اشعار ناصر خسرو
ديوان اشعار نظامي
ديوان اشعار وحشي بافقي
ديوان اشعار هاتف اصفهاني


شعر نوين


مجموعه اشعار ه. ا. سايه
مجموعه اشعار سهراب دولتخواه(به كوشش تورج ا قوچاني
سهراب سپهري-هشت كتاب (مجموعه اشعار) (به كوشش تورج ا قوچاني)
كتاب الكترونيكي اشعار سهراب (مرگ ورنگ
مرگ رنگ –سهراب سپهري
ديوان اشعار سهراب سپهري
گزيده اشعار سهراب سپهري

قو-مجموعه اشعار تورج قوچاني

احمد شاملونگراني هاي يك شاعر(احمد شاملو)

آهن ها واحساس
آهن ها واحساس
قطعنامه
قطع نامه
هواي تازه
هواي تازه
باغ آينه
باغ آينه
لحظه ها وهميشه
لحظه ها وهميشه
آيدا درآينه
آيدا درآينه
آيدا: درخت وخنجر وخاطره
آيدا:درخت وخنجر وخاطره
ابراهيم درآتش
ابراهيم درآتش
ققنوس درباران
ققنوس درباران
مرثيه هاي خاك
مرثيه هاي خاك
شكفتن درمه
شكفتن در مه
دشنه در ديس
دشنه در ديس
ترانه هاي كوچك غربت
ترانه هاي كوچك غربت
مدايح بي صله
مدايح بي صله
درآستانه
در آستانه
حديث بي قراري ماهان
كاشفان فروتن شوكران-احمد شاملو
يا
كاشفان فروتن شوكران
23(شعر)
نگراني هاي يك شاعر-احمد شاملو
مقدمه حافظ شيراز-احمد شاملو
پريا-احمد شاملو
يا
پريا-احمد شاملومجموعه اشعار محمد رضا شفيعي كدكني

1)زمزمه ها
2)شبخواني
3)از زبان برگ
4)در كوچه باغهاي نشابور
5)مثل درخت درشب باران
6)از بودن وسرودن
7)بوي جوي موليان
يا

ديوان اشعار شفيعي كدكني


مهدي اخوان ثالث
1)زمستان
2)از اين اوستا
3)آخر شاهنامه
4)اشعار اصيل از اخوانفروغ فرخزاد
اسير
يا
اسير-فروغ فرخزاد
ديوار-فروغ فرخزاد
يا
ديوار
عصيان
تولدي ديگر

يا
تولدي ديگر
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
يا
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
ديوان اشعار فروغ فرخزاد

ديوان اشعار سياوش كسرايي
مهره سرخ –سياوش كسرايي
منظومه آرش كمانگير-سياوش كسرايي
ديوان اشعار حميد مصدق
ديوان اشعار فرخ تميمي
ديوان اشعار نادر نادر پور
مجموعه اشعار نيما يوشيج به كوشش تورج ا قوچاني
مجموعه اشعار خسرو گلسرخي
ديوان اشعار ابوالفضل زرويي نصرآبادي
عقربه ها دور گردباد-(شعر)-عليرضا بهنام
كتاب هاي شعر از اديب برومند(جبهه ملي)
مثنوي اصفهان
درد آشنا
فاجعه مرداد
حاصل هستي
پيام آزادي
راز پرواز

باجه نفرين –مريم هوله
در كوچه هاي آتن-مريم هوله
نامه به/از رويا وضمائم-علي قنبري
دروغي كه مي گويم از هواي تهران كثيف تر است-فريد قدمي
فرشته ها خودكشي كردند-مهدي موسوي
رنگ(دفتر شعر)-ساسان قهرمان
سبز(دفتر شعر)-ساسان قهرمان
سروده هاي فارسي-اميرحسين خنجي
ديوان اشعار منوچهر آتشي
نامهاي بسيار(مجموعه شعر)-فيروز ناجي
زير ستاره صبح (دفتر شعر)-صمصام كشفي
از سر ديوار(دفتر شعر)-صمصام كشفي
حالا دوباره صدا(دفتر شعر)-صمصام كشفي
تحشيه بر ديوار خانگي(شعر بلند)پگاه احمدي

لینک
سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳ - sanar sheroky kurdestan iraq diana

       


    لينكهای   1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 140 | 141 - 160 | 161 - 180 | 181 - 200 | 201 - 220 | 221 - 240 | 241 - 260 | 261 - 280 | 281 - 300 | 301 - 320 | 321 - 340 | 341 - 360 | 361 - 380 | 381 - 400 | 401 - 420 | 421 - 440 | 441 - 460 | 461 - 480 | 481 - 500 | 501 - 520 | 521 - 540 | 541 - 560 | 561 - 580 | 581 - 600 | 601 - 620 | 621 - 640 | 641 - 660 | 661 - 680 | 681 - 700 | 701 - 720 | 721 - 740 | 741 - 760 | 761 - 780 | 781 - 800 | 801 - 820 | 821 - 840 | 841 - 860 | 861 - 880 | 881 - 9

كتابهاي منتشر يا معرفي شده در شهريور ماه 1383

يك كتاب داستان كه به همت ياران وبلاگ تهيه شده است:
شرح زندگي محرومان گوادالوپ

كوخ نشينان خوش اميد-لوسي ژوليا-ترجمه زنده ياد جهانگير افكاري
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/kookh.pdf

آخرين همسفر(منتخب اشعار-)-فريدون ايل بيگي
http://asre-nou.net/1383/shahrivar/8/Axarin hamsafar.pdf

روي ماه خداوند را ببوس-مصطفي مستور
http://www.persiantalk.com/viewposts.asp?post_id=22317&group_id=12&action=post

اگه اون ليلاست پس من كي ام؟(مجموعه داستان)-ليلا صادقي
http://www.freewebs.com/popalebooks/LielaSadghi-1.pdf

اشعار آهنگهاي خواننده افغان احمد ظاهر-جواد منصور پوپل
http://www.freewebs.com/popalebooks/Ahmadzahir.pdf


واژه نامه حقوقي فارسي به انگليسي-بهروز توراني

http://www.freewebs.com/popalebooks/DicPE.zip

شرح رساله زنون الكبير اليوناني(ابونصرفارابي)

http://www.ephilosophy.ws/persian/phil/Zeno.pdf

به سوي هم گرايي
http://www.ephilosophy.ws/persian/phil/converge.htm

تبيين هاي فمينيستي علم
http://www.ephilosophy.ws/persian/phil/feminism.pdf

دروغ بزرگ –حادثه يازدهم سپتامبر
http://www.yahood.net/Dorogh.pdf

تاريخ معرفي:20شهريور‏1383‏

كتابچه أي درباره تولستوي (به مناسبت سالروز تولد او) توسط مسوول محترم گروه تهيه كتاب(فائزه)؛آماده شده ودراين آدرس قابل دريافت ومطالعه است

فرذا 18 شهريور مصادف است با سي وپنجمين سالروز خاموشي جلال آل احمد.
به همين مناسبت كتاب
غروب جلال به قلم نويسنده تواناي ايران زمين ؛سيمين دانشور
؛تهيه شده ودر آدرس زير قابل دريافت است.
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/JALAL.pdf
به اطلاع خوانندگان محترم مي رساند كه به زودي چاپ جديد وكاغذي اين كتاب با اندكي تغيير وافزودن بخشي جديد
به بازار كتاب خواهد آمد.
سمت وسوهاي تحقيقات نانو تكنولوژي-مرتضي مغربي وهمكاران
http://www.irannano.org/book/B820407.php
تاريخ معرفي:14شهريور1383

تكامل سوسياليسم از تخيل به علم-فريدريش انگلس
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1880/sosyalizm-takhayoli-elmi.htm

اصول كمونيسم
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoole-komonizm.pdf

آموزش زبان تركي آذربايجاني
http://www.sharemation.com/gajil11/dastoor-e-zaban.pdf

طرز صحيح استفاده و نگهداری بهينه از کاتريج های پرينترهای جوهرافشان http://photohamrah.persianblog.ir/1383_5_photohamrah_archive.html#2297498

كردستان معاصر-م.الف.حسرتيان-م.س.لازاريف-ش.خ.مگوي-مركز روشنگري كرددر مسكو-دكتر كامران امين آوه
http://www.freewebs.com/popalebooks/kurdestani.pdf

شما چيزي گم نكردين؟-علي اكبر كرماني نژاد
http://www.freewebs.com/popalebooks/shoma%20chizi%20gom%20.pdf

دو كتاب اخير به همت يار خوب ادب و فرهنگ پارسي منصور پوپل بر روي اينترنت قرار گرفته است
تاريخ معرفي در وبلاگ:6شهريور 1383


email || 8/27/2004 04:20:27 PM

(7) نظر بدهيد

Sunday, July 25, 2004

درخواست از مراجعين محترم.
از عزيزاني كه اطلاعات فني وامكانات دارند تقاضا مي كنيم مجموعه كتابهاي معرفي شده در وبلاگ را دانلود كرده وبه شكل سي دي كتابهاي الكترونيك در آورند  ودر اختيار ديگران قرار دهند.
البته سعي كنند از تكثير كتب غير مجاز خودداري كنند.
 يكي از دوستان نيز در اي ميلي نوشته بود كه مي توان كتابها را به شكلي درآورد كه در ويديو سي دي معمولي هم قابل مطالعه باشد.
اميدوارم اين كار نيز ممكن شود تا انبوهي از كتابخوانان فاقد كامپيوتر بتوانند به كتب دلخواه خود دست يابند.
پيروز باشيد.email || 7/25/2004 02:38:55 AM

(28) نظر بدهيد

كتابهاي منتشر يا معرفي شده در مرداد ‏1383‏

خودآموز خط اوستايي-آرمين كسروي
http://www.iranzone.net/bx/avestan_writing.pdf

يا
http://www.sharemation.com/zoroaster7/avestan%20writing.pdf
تاريخ معرفي:30مرداد 1383

وداع(وچند داستان كوتاه ديگر)-حسين نوش آذر
http://www.nushazar.de/pdf/veda.pdf
فدراليسم در ايران
http://www.azbiltop.com/temp/fedralism_in_Iran_Azbiltop.pdf
فرهنگ چيست؟ گاتاها و فرهنگ ایران- فریبرز رهنمونhttp://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminThree/ffarhang.pdf
فَروَهر- سرگذشت روح و روان-استاد هاشم رضیhttp://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminSix/hRaziFravahar.pdf
فَروهَر و گاتها-فريبرز رهنمون
http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminSix/fravahar.pdf
فَروهر – دکتر برزو نجمي
http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminSix/najmiFravahar.pdf
دانش در ايران باستان و تاثير ان بر جهان-استاد پرويز شهرياری
http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFour/parviz.pdf
تاثير ميتراييسم بر مسيحيت- دکتر زرتشت عطاالهي
http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFive/ataolae.pdf
نگاهي به مهر و ميتراييسم-دكتر تورج پارسي
http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFive/pasi2raj.pdf
مزدا و اهورا آرش آن در گاتها چيست؟-فريبرز رهنمون
http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminOne/fmazdas.pdf
عرفان و مهر ديني: ميترا و "زرتشت"-استاد جلال الدين آشتياني
http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFive/astiani.pdf
هفت پيكر نظامي و مهر آييني-دكتركيوان نجم آبادی
http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFive/najmabdi.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ:25 مرداد 1383

قانون اساسي اسپانيا-به كوشش رسول پدرام
http://www.ashian.com/books/book/Constitu_persa.pdf
يا
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Constitu_persa.pdf

خدايان جنگل مي ميرند(مجموعه داستان)-رزاق مامون
http://www.freewebs.com/popalebooks/Mamun-1.pdf
اين كتاب به همت دوست گرامي ما پوپل بر روي شبكه جهاني قرار گرفته است.

اگر نمي خواستي عاشق شوي چرا موهايت را پريشان كردي؟(مجموعه شعر)-كريم شفائي
http://www.kanune-iraniha.de/kanun/buch/karimShafaee.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ:20مرداد 1383

دوست گرامي مهدي عزيز مسوول كتابخانه كتابهاي مجازي فارسي گروهي در ياهو تشكيل داده است كه شما را به عضويت در آن دعوت مي كنم.
http://groups.yahoo.com/group/ketabfarsi/

ملاحظاتي در مورد سازمان-هنري سيمون-وحيد تقوي

http://www.kavoshgar.org/Translations/Simon_Org.pdf

طبقه كارگر وسازمان-کورنليوس کاستورياديس-مهران اميريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Castoriadis_T&S.pdf

جنبش نوين –هنري سيمون-محسن صابري

http://www.kavoshgar.org/Translations/Simon_new.pdf

آنتوان پانه كوئك وكاوش براي سوسياليسمي رهايي بخش-جان جربر-وحيد تقويhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Gerber_Pannekoek.pdf

كمونيسم شورايي ونقد بلشويسم-كايو برندل-مريم صبا

http://www.kavoshgar.org/Translations/Brendel_CC.pdf

روايت پرولتري انقلاب روسيه :كرونشتات-كايو برندل-وحيد تقويhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Brendel_Kronstadt.pdf

ماركس اقتصاددان يا انقلابي؟-هري كليور-محسن صابريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Cleaver_Marx.pdf

شوراها وكميته هاي كارخانه در انقلاب روسيه-پيتر رچلف-وحيد تقويhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Rachleff_SFC.pdf

ملاحظاتي در مورد بازسازماني چپ انقلابي-كايو برندل-نصير كوشاhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Brendel_reorg.pdf

كمونيسم شورايي-نيل فتس-محسن صابري

http://www.kavoshgar.org/Translations/Fettes_CC.pdf

مصاحبه با هَری کليور در مورد مارکسيسمِ آتونوميست - وحيد تقوی http://www.kavoshgar.org/Translations/Cleaver_interview.pdf

سوسياليسم يا بربريت:يك گروه انقلابي فرانسوي-مارسل وان در ليدن-محسن صابريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Linden_SauB.pdf

كمونيسم شورايي-ريچارد گامبين-وحيد تقوي

http://www.kavoshgar.org/Translations/Gombin_CC.pdf

به سوي آغازي نوين"در مسيري ديگر-هال دريپر-مهران اميريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Tward.pdf

نكاتي عمومي در مورد مسئله سازمان-آنتون پانه كوئك-وحيد تقويhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Panne_OnOrg.pdf

خود انگيخته گي وسازمان-پل متيك –محسن صابريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Mattick_Spo_Org.pdf

مباحثی پيرامون حزب و طبقه، از آنتون پانه کوک، فرانك ميتلاند، پل متيك وآبراهام زيگلر-وحيد تقوی
http://www.kavoshgar.org/Translations/PAndC_Disc.pdf

چهره زن در جرايد مشروطيت-روشنك منصورhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

فرنگ وفرنگ مآبي –هماناطق

http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

گوشه هايي از مبارزات خلق آذربايجان –محمد چوپان زادهhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

هدفها ومبارزه زن ايراني-محمد حسين خسرو پناهhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

دو نامه از ايرج ميرزا-ايرج ميرزاhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

سركوب جنبش دانشجويي –هما ناطقhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

ويژه نامه شيون فومني
http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

ويژه نامه كسروي –يحيي آريان پورhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

اشعاري از شاعران ايل قشقايي

http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

تاريخ معرفي در وبلاگ:18مرداد 1383


تاريخ ظهور حق جلد سوم-فاضل مازندراني
http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab566/book01/html/p0000_.html

اشراق رباني –طاهره قرة العين
http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab565/p001.html


نقايض الخياميه وساير هزليات-ميتيلات
http://khayyaami.blogspot.com


معرفي در وبلاگ-15 مرداد 1383

اعترافات يك نويسنده-سعيد توكل
http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab605/ketab.html
انديشه هاي ميرزاآقا خان كرماني-فريدون آدميت
http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab701/ketab.html
پلان مارشال تجربه يك بازسازي موفق-پين فان در هوفن-محمد فاروق كارمند
http://www.ariaye.com/ketab/marshall/marshalplanp1.html
پرده شانزدهم(نمايشنامه تاريخي در 15 پرده)-رزاق مامون
http://www.ariaye.com/ketab/mamoon.html
نعش ها سنگين هستند-منوچهر جمالي
http://www.khomam.com/Books/Naesh/naesh.htm

نگاه از لبه پرتگاه-منوچهر جمالي
http://www.khomam.com/Books/negah/negah.htm

مژده به آنان كه…-منوچهر جمالي
http://www.khomam.com/Books/Mojdeh/mojdeh.htm
اقليت وآزادي-منوچهر جمالي
http://www.khomam.com/Books/a_azadi/a_azadi.htm
تاريخ معرفي در وبلاگ:12مرداد 1383


ومن آنگاه خواهم گفت«أي اختتام نيكو»(داستان)-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/nasimsaba/aghaeesadsad9.pdf

تورا من دوست…(داستان)-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/nasimsaba/aghaeesadsad7.pdf

من وديگران (داستان)-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/nasimsaba/aghaaeesadsad5.pdf

چرا به سلام آقاي ص.ص.م.جواب نمي گوييد؟(داستان)-عباس نعلبنديان
http://www.freewebs.com/nasimsaba/aaghaeesaad4.pdf

آدرس اين كتاب تغيير كرده است:
مجموعه داستانهاي چخوف
http://www.geocities.com/ketabmajazi/chekhov.pdf
نگاهي به شخصيت ؛نظريات وسياستهاي سردار محمد داود شهيد(اولين رييس جمهور افغانستان)-دكتر عاصم اكرم
http://afghanobserver.com/sardardaoud/Docs/daoudkhan.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:8مرداد 1383


بيستون(نبشته هاي آريايي)-آرمين كسروي
http://www.sharemation.com/zoroaster7/bisotun.doc

اين كتاب توسط يكي از ياران به شكل پي دي اف در آمده ودر اين آدرس نيز قابل دانلود است:
http://www.ashian.com/books/book/Bistoon.pdf

حدود يك ماه از تهيه كتاب زير مي گذرد.در همان ابتداي كار سعي كرديم از طريق مجله وزين چيستا با استاد پرويز شهرياري تماس بگيريم واجازه او را كسب كنيم.متاسفانه تا كنون پاسخي به دست ما نرسيده است.به هر حال اين كتاب را معرفي كرديم با اين توضيح كه هر زمان استاد گرانقدر مخالفت خود را با اين كار اعلام كنند لينك آن را از سايت بر مي داريم..
يان هوس وجنبش انقلابي دهقانان چك- پرويز شهرياري
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Yan%20Hoos.pdf
اگر نمي خواستي عاشق شوي چرا موهايت را پريشان كردي؟(مجموعه شعر)-كريم شفائي
http://www.freewebs.com/popalebooks/karim%20Shafaee.pdf

اين كتاب به همت پوپل عزيز روي اينترنت گذاشته شده است.


email || 7/25/2004 02:16:39 AM

(0) نظر بدهيد

Friday, July 16, 2004

فهرست كتابهاي منتشر يا معرفي شده در تيرماه 1383 
امروز 21 جولاي سالروز تولد ارنست همينگوي است.به همين مناسبت متني آماده كرده ايم كه  شما مي توانيد در قسمت فايلز گروه آن را يافته ومطالعه كنيد.

 تاريخ طبري-محمدابن جرير طبري-جلداول
http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab700/ketab.html

 
تاريخ معرفي در وبلاگ:31تير ‏1383‏
نامه ها واسناد سياسي تاريخي سيد جمال الدين حسيني(اسدآبادي)-سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/asnad1/asnad1_1.htm
 
زندگي ومبارزات سيد جمال الدين اسدآبادي- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/seyyed1/seyyed1_1.htm
 
بعثت- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/besat1/besat1_1.htm

 
مفخر شرق سيد جمال الدين اسدآبادي - سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/mafkhar/mafkhar1.htm
 
انديشه هاي اقبال لاهوري- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/mafkhar/mafkhar2.htm

 
ميزگرد تقريب بين مذاهب- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/taghrib/taghrib.htm
 
امام علي (ع)صداي عدالت انساني ج 1-جرج جرداق- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/emamali1/ali%201_1.htm

 
امام علي(ع)وانقلاب فرانسه--جرج جرداق- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/emamali2/1.htm
 
حركتهاي اسلامي فلسطين از آغاز تا انتفاضه- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/harekat1/harekat1_1.htm
 
الجزاير سرزمين قهرمانان اسلامي- سيد هادي خسرو شاهي
 http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/aljazayer1/ALJAZAR1_1.htm
 
انسان ،ماديگري و:اسلام-سيد محمد قطب- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/insan&ma/insan1.htm

 
مصلح جهاني ومهدي موعود از ديدگاه اهل سنت- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/mosleh/mosleh1.htm

 
نهضتهاي اسلامي وانقلاب اسلامي ايران- سيد هادي خسرو شاهي
http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/nehzat1/nehzat1.htm
 
تاريخ معرفي در وبلاگ:28تير 1383 
 

كتابهاي موجود درسايت وزارت امور خارجه آمريكا: 
 
چكيده جغرافياي ايالات متحده
http://persian.usinfo.state.gov/persian/index/products/products_listing_pub/US_Geography.html  

مقالاتي در خصوص دموكراسي-ملوين يوروفسكي 
 http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/Democracy_Papers_Index.html 

نگاهي اجمالي به دولت آمريكا
http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/US_Government.html
 
وظيفه در برابر آينده
http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/FreeIraqisPlan.html
 
عراق:ازترس تاآزادي
http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/FromFearToFreedom.html 

عراق:نداي آزادي
http://persian.usinfo.state.gov/USINFO_Persian/products/products_listing_pub/voices.html
 
مروري بر تاريخ آمريكا
http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/American_History.html
 
افغانستان،بذرهاي اميد
http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/Afghanistan_Seeds_Of_Hope.html  
 
مقدمه اي درباب حقوق بشر
http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/Introduction_to_Human_Rights.html
تاريخ معرفي در وبلاگ26تير 1383
استالين چگونه اپوزيسيون را شكست داد؟-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1935/estalin.pdf
تاريخ معرفي در وبلاگ 24تير 1383

برنامه انتقالي براي انقلاب سوسياليستي-لئون تروتسكي
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/be/barnameh-enteghali.htm
تاريخ معرفي در وبلاگ:19 تير 1383

تعدادي كتاب رايگان فارسي در كتابخانه ديجيتال وزارت بهداشت ودرمان قرار داده شده:


اپيدميولوژي وكنترل بيماريهاي مرتبط با تروريسم
http://www.elib.hbi.ir/persian/BIOTERRORISM/BIOINDEX.htm

نوپديدي وباز پديدي بيماريها وسلامت حرفه هاي پزشكي
http://www.elib.hbi.ir/persian/EMERGING_EBOOK/EMERGING_INDEX.htm

جنبه هاي پزشكي"بهداشتي واجتماعي HIV/AIDS
http://www.elib.hbi.ir/persian/AIDS_EBOOK/AIDS_INDEX.htm

كتاب پزشكي نياكان
http://www.elib.hbi.ir/persian/TRADITIONAL_MEDICINE/TRADITIONAL_MEDICINE_INDEX.htm

كتاب خفي علايي (خلاصه ذخيره خوارزمشاهي)
http://www.elib.hbi.ir/persian/JORJANI_KHOFE_ALAEI_EBOOK/jorjani2.htm

كتاب جامع بهداشت عمومي
http://www.elib.hbi.ir/persian/PUBLIC_HEALTH_EBOOK/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm
همچنين تعداي كتاب با فرمت داس نيز در اين كتابخانه موجود است:

الهي نامه -عطار نيشابوري

بروسلوز(تب مالت)

قانون در طب-ابن سينا

خزانه سوالات بيماريهاي عفوني

تاريخ پزشكي ايران وجهان اسلام

طرح سلامت وبيماري(آلبوم اسلايد)

كليات سعدي

كتب پزشكي فارسي زكرياي رازي

قرآن منظوم

فارسي ساز چاپگر

بيماريهاي عفوني دوران بارداري(آلبوم اسلايد)

ديوان اشعار پروين اعتصامي

پنج گنج (خمسه)نظامي گنجوي

نمايشگر وضعيت بيماريهاي عفوني

وضعيت بيماري هاي عفوني1

وضعيت بيماريهاي عفوني2

مثنوي معنوي-مولانا جلال الدين رومي

ديوان حافظ

شاهنامه فردوسي

اپيدميولوژي وكنترل بيماريها

تاريخ معرفي در وبلاگ:18 تير 1383

تا شهر پنج ضلعي آزادي(مجموعه شعراز شاعر افغان)-واصف باختري
http://www.freewebs.com/popalebooks/Taa%20Share%205%20Zuly%20Azadi.pdf

اين كتاب به همت دوست گرانقدر افغان ما پوپل برروي اينترنت قرار گرفته است.

تاريخ معرفي:16 تير‏1383‏

همچنين (جواد منصور پوپل) عزيز گروه جديدي در ياهو باز نموده كه شما را به عضويت در آن دعوت مي كنم:
http://groups.yahoo.com/group/afgebooks/

شما چيزي گم نكردين؟-علي اكبر كرماني نژاد
http://www.geocities.com/ketabmajazi/shoma.zip
تاريخ معرفي:15 تير 1383
وب سايت خود را به يك مركز درآمد تبديل كنيد-محمود بشاش
http://www.mahmoodb.com/ebizebooksforu/ebook-1.pdf

اشعار كريم شفايي
http://www.kanune-iraniha.de/kanun/gunagun/030704_karim_shafaii.htm

دموكراسي:تعابير وواقعيات
http://www.wpiran.org/nader/j8/04-demo.pdf

تاريخ معرفي:14 تير1383

بيگانه-آلبركامو-جلال آل احمد-علي اصغر خبره زاده
http://www.ashian.com/books/book/BIGANEH.pdf

بستور(كتاب كودكان)-مهرداد بهار-نقاشي از نيكزاد نجومي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Bahar.pdf

انقلاب 1917درپتروگراد(بلشويكها به قدرت مي رسند)-الكساندر رابينوويچ-دكتر مرتضي محيط
http://www.kanune-iraniha.de/kanun/buch/index.htm

آموزش HTML
http://www.aviny.com/Learning/HTML/Chapters/Introduction.htm

تاريخ معرفي :نهم تير 1383

سايت گلشن اقدام به ايجاد كتابخانه أي جديد نموده است.
آدرس آن جهت اطلاع شما درج مي گردد.
http://www.ketabfarsi.com/index.htm
همچنين چند كتاب جديد توسط مسوولين اين سايت تهيه و در اينترنت قرار داده شده است.

مستيقظ- ميرزا يحيي صبح ازل
http://www.golshan.com/pazhoohesh/jonbesh/jonbeshbabieh/index.html

اشراق رباني –طاهره قرة العين
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhaneh.html

قوانين شطرنج فيده
http://www.sharemation.com/miladinii/Book/SHATRANJ.pdf

اين كتاب توسط مسوول محترم وبلاگ كتابخونه
تهيه ودر اينترنت قرار داده شده است.
تاريخ معرفي در وبلاگ 5تير ‏1383

تذكرة الاولياء-فريد الدين عطار نيشابوري
http://www.banitak.com/infocenter/library/src/attar/tazawlia.zip

تاريخ معرفي در وبلاگ:4تيرماه 1383

الماسهاي آگاهي-اوشو-محسن خاتمي
http://www.hozour.com/almashayagahee.pdf

پاسخ به 77 مشكل ديني-آيت الله سيدحسن ابطحي
http://abtahi.org/html/talifat/books/pas77/fehrest.htm

امام مجتبي (ع)- آيت الله سيدحسن ابطحي
http://abtahi.org/html/talifat/books/021_h.htm

انوار صاحب الزمان (ع)- آيت الله سيدحسن ابطحي
http://abtahi.org/html/talifat/books/anvar2/fehrest.htm

مصلح غيبي-آيت الله سيدحسن ابطحي
http://www.abtahi.com/books/moslehgheybi/INDEX.asp

تاريخ معرفي در وبلاگ: چهارشنبه سوم تير ماه 1383


يك شاخه شب بو(دوازده داستان كوتاه)-عباس صحرايي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Yek%20Shakhe%20Ye%20Shab%20Boo.pdf

مسوول محترم سايت آشيان باز هم مارا به لطف خود نواخته و تعدادي از كتابهاي پر طرفدار ترجمه آقاي مدني نژاد را در سايت خود قرار داده اند:

چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد اول
http://www.ashian.com/books/john%20gray%20part1.pdf

زماني كه باد بوزد(داستان جنايي)-جيمز پاترسون-مرتضي مدني نژاد
http://www.ashian.com/books/book/when.pdf

آنژين صدري-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
http://www.ashian.com/books/book/Angina.pdf

راهنماي تحصيل در هندوستان-دكتر ابراهيم حاجي زاده
http://www.ashian.com/books/book/india.pdf

تاريخ معرفي در وبلاگ:دوم تيرماه 1383


email || 7/16/2004 03:23:07 PM

(10) نظر بدهيد

Monday, June 14, 2004

دوستان سلام
از امروز تمامي وبلاگهاي موجود در بلاگ اسپات به زير تيغ سانسور رفته اند(انگار نه همين ديروز بود كه براي ترويج پديده وبلاگ نويسي مسابقه و همايش گذاشته بودند).
براي دسترسي به مطالب وبلاگهاي فارسي مي توانيد از اين لينكها استفاده كنيد:
https://www.snoopblocker.com/
https://proxyweb.net
https://proxify.com
http://www.barangiz.com
https://66.216.98.154/p.htm
https://nopath.com/

همچنين يكي از بهترين راههاي اتصال به سايت هاي فيلتر شده استفاده از روش آي پي و پورت است.
لطفا اين روشهاي ضد سانسور را به ديگران نيز بياموزانيد.

راهنماي عبور از فيلترينگ-هاله
http://mithras.org/docs/filtershekan.pdf

پيشنهادي به وبلاگ نويسان و مسوولين سايتهاي اينترنتي
email || 6/14/2004 01:18:39 AM

(10) نظر بدهيد

لینک
سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳ - sanar sheroky kurdestan iraq diana